หมอยง เตือน 3 โรคจากยุงกำลังระบาดหนัก

หมอยงเผย เดือนที่แล้วและเดือนนี้ พบผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้ไวรัส zika และไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และสูงอายุ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวว่า โรคไข้ปวดข้อยุงลาย chikungunya กำลังระบาดมากโดยเฉพาะในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

เดิมโรคนี้เมื่อกว่า 10 ปีก่อนจะนำโดยยุงลายสวน (Aedes albopictus) ระบาดมากในสวนยางและทางปักษ์ใต้ แต่ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของไวรัส ปรับตัวให้เหมาะสมเข้ากับยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นยุงชนิดเดียวกันที่นำโรคไข้เลือดออก ไข้ไวรัสซิกา ทำให้การระบาดเข้าสู่ในเมืองรวมทั้งกรุงเทพฯ การระบาดเกิดขึ้นมากในปี 2561 จนถึง 2562

               

หลังจากการระบาดของ covid-19 โรคดูเหมือนลดลง แต่ก็ยังพบได้ตลอด จนมาถึงเดือนที่แล้วและเดือนนี้ พบผู้ป่วยไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้ไวรัส zika และไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้ในกรุงเทพฯ
ไข้ปวดข้อยุงลายเป็นได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และสูงอายุ จะมีอาการไข้และปวดข้อ มีผื่นตาแดง บางครั้งรักษาอาการก็แยกกันยากกับไวรัสซิกา และ ไข้เลือดออก การระบาดมักจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน

ในกรุงเทพฯเองขณะนี้ก็พบโรคทั้งสามนี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่ให้ยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเฉพาะในบ้านสำรวจกันทุกบ้าน แหล่งน้ำในแจกัน กระถาง หรือที่มีน้ำขังอยู่ ควรเททิ้งหรือเปลี่ยนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

ไข้ปวดข้อยุงลายไม่ทำให้ถึงกับเสียชีวิต แต่อาการปวดข้อในบางรายค่อนข้างรุนแรง และอาจอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน

Advertisement

ที่ศูนย์ทำการศึกษาวิจัยโรคทั้งสามมาโดยตลอด พบว่าขณะนี้ในกรุงเทพฯมีแนวโน้มของโรคทั้งสามสูงขึ้นอย่างมาก