คนรุ่นใหม่พร้อมเพย์สินค้ารักษ์โลก แต่ราคาต้องเข้าถึงได้

คณะวารสารฯ ธรรมศาสตร์ผนึก เอบีเอ็ม คอนเนค วิจัยการรับรู้ และแนวโน้มการใช้สินค้ารักษ์โลกของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยกลุ่มตัวอย่าง 601 คน จากทุกภูมิภาคในประเทศไทย

วันที่ 3 มกราคม 2566 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ เอบีเอ็ม คอนเนค บริษัทดิจิทัลพีอาร์เอเจนซี่ ศึกษาการรับรู้ และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้สินค้ารักษ์โลก (green product) ของกลุ่มคนรุ่นใหม่

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผ่านแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง 601 คน ครอบคลุมผู้บริโภคทุกเพศจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-50 ปี โดยสัดส่วน 21.1% เป็น Gen X (อายุ 42-50 ปี) 32.1% Gen Y (อายุ 26-41 ปี) และ Gen Z (อายุ 18-25 ปี) 49.1% ประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสนทนากลุ่มจำนวน 8 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-41ปี

ซื้อแน่ แต่ราคาจับต้องได้

ข้อมูลวิจัยพบว่า ราคาของสินค้ารักษ์โลกควรอยู่ในช่วงประมาณ 100-200 บาท หรือมีราคาไม่สูงกว่าสินค้าทั่วไป (non-green product) เกินกว่า 100 บาท

ส่วนประเภทสินค้ารักษ์โลกที่คนรุ่นใหม่สนใจจะเป็น

  • ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล (personal care) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกายและหนังศีรษะ
  • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน (household product) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น

ต้องปลอดภัย ใช้สะดวก

นอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว สินค้ารักษ์โลกยังต้องมีปัจจัยอื่น ๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็น

  • บรรจุภัณฑ์ผลิตจากพลาสติกที่ย่อยสลายได้หรือสามารถนำไปเติมได้
  • ตัวผลิตภัณฑ์สกัดหรือมีส่วนผสมจากธรรมชาติ
  • แสดงวันหมดอายุ แสดงส่วนผสมบนผลิตภัณฑ์ชัดเจน
  • ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ บรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน
  • ราคาเหมาะสมกับปริมาณ คุณสมบัติ และเหมาะสมเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป (non-green product)
  • ซื้อหาง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือร้านสะดวกซื้อ

สื่อออนไลน์และโซเชียลคือคำตอบ

ขณะที่การสื่อสารการตลาดสำหรับสินค้ารักษ์โลกนั้น คนรุ่นใหม่เชื่อถือการใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการประชาสัมพันธ์ โดยการสร้างคอนเทนต์ที่สั้น กระชับ สื่อสารตรงใจเป็นส่วนสำคัญที่สร้างการจดจำได้ดี ขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้ยังตอบสนองต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น การใช้คูปองส่วนลด และการมีส่วนร่วมในการบริจาค อีกด้วย

นางสาวสุวิมล เดชอาคม กรรมการบริหาร บริษัท เอบีเอ็ม คอนเนค จำกัด กล่าวว่า สื่อออนไลน์และโซเชียลคือคำตอบสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ ซึ่งใช้เวลาเลือกรับข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น YouTube, Line, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok โดยเฉพาะในช่วงค่ำไปจนถึงดึก ( 20:00-00.00 น.)

“การสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ต้องเลือกช่องทางที่เหมาะสม ช่วงเวลาที่เหมาะสม และคอนเทนต์ที่โดนใจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด”

……………………………