อย.พบจุลินทรีย์ก่อโรค ในข้าวตังหน้าสาหร่าย ตราเจ้าสัว

อย.พบจุลินทรีย์ Salmonella spp. ในข้าวตังหน้าสาหร่าย ตราเจ้าสัว รุ่นการผลิต IJCTHA31022112170011

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร ณ ด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ ส่งออกโดยบริษัท โฮลซัมทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โดยฉลากระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ “ผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าสาหร่าย ตราเจ้าสัว (Rice Cracker with Flossy Seaweed) เลขสารบบอาหาร 30-2-00142-2-0049 รุ่นการผลิต IJ CTHA31022112170011 วันผลิต 2022/09/17 วันหมดอายุ 2023/09/16 ผลิตโดยบริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด เลขที่ตั้ง 99 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา น้ำหนักสุทธิ 80 กรัมต่อกล่อง

หลังส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Salmonella spp. ในอาหาร 25 กรัม (มาตรฐานกำหนดไม่ให้พบในอาหาร 25 กรัม) เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จึงไม่ปลอดภัยในการบริโภค และ อย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

พร้อมเตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวังอย่าซื้อ “ผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าสาหร่าย ตราเจ้าสัว” ที่ฉลากระบุรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นมารับประทาน

หากมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถาม หรือแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ e-Mail : [email protected] ตู้ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ