Neuralink ประกาศรับอาสาสมัครทดลองฝังชิปในสมอง

Neuralink

Neuralink ประกาศรับอาสาสมัครทดลองฝังชิปในสมองมนุษย์ พร้อม 4 เงื่อนไข

วันที่ 21 กันยายน 2566 Neuralink (นิวราลิงก์) บริษัทวิจัยการเชื่อมต่อของสมองมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์ หนึ่งในธุรกิจของมหาเศรษฐี อีลอน มัสก์ ประกาศรับอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลองฝังชิป N1 ในสมอง

บริษัท Neuralink ระบุว่า บริษัทเตรียมเริ่มโครงการ PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) ซึ่งจะเป็นการทดลองระดับคลินิก เพื่อศึกษาความปลอดภัยของกระบวนการฝังชิปลงในสมองของมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์ และความปลอดภัยของตัวชิปเอง

โดยการทดลองนี้จะใช้หุ่นยนต์ R1 ทำการผ่าตัดและฝังชิป N1 ลงในสมองส่วนสั่งการการเคลื่อนไหว หลังจากนั้นชิป N1 จะคอยบันทึกสัญญาณในสมองส่วนนี้ และส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยังแอป เพื่อแปลเป็นคำสั่งที่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ ต่อไป

บริษัทคาดว่าจะใช้เวลาทดลองประมาณ 6 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ ซึ่งตลอดโครงการจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามดูแลความคืบหน้าและดูว่าชิป N1 ยังทำงานตามปกติ

สำหรับเป้าหมายขั้นต้นของการทดลองนี้ จะเป็นการทำให้มนุษย์สามารถสั่งการคีย์บอร์ดหรือเมาส์คอมพิวเตอร์ ได้ด้วยการใช้ความคิด

ทั้งนี้ เชื่อว่าในอนาคต Neuralink อาจต่อยอดผลการทดลองไปยังการช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ป่วยอัมพาต สามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้ด้วย

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมทดลองนี้ บริษัทกำหนดว่า

  1. เป็นผู้ป่วยภาวะอ่อนแรงของแขนและขาทั้ง 2 ข้าง จากการบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอ หรือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ALS
  2. ต้องป่วยด้วยอาการดังกล่าวมาอย่างน้อย 1 ปี โดยไม่มีสัญญาณว่าอาการจะดีขึ้น
  3. อายุ 22 ปีหรือมากกว่า
  4. มีผู้ดูแล