กลุ่ม รพ.รามคำแหง ทุ่ม 750 ล้าน ปักหมุด “รพ.ราม 3” เจาะย่านสาทร

ภาพ : รพ.รามคำแหง

กลุ่ม รพ.รามคำแหง ลงทุน 750 ล้าน ผุดโปรเจ็กต์ “รพ.ราม 3” ใจกลางเมืองย่านสาทร คาดพร้อมเปิดให้บริการปี 67

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (22 ก.ค.) ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุเรื่อง การลงทุนในโครงการ “โรงพยาบาลราม 3” มีเนื้อหาดังนี้

ตามมติที่ประชุมกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติให้ลงทุนในโครงการ “โรงพยาบาลราม 3” โรงพยาบาลรามคำแหงลงทุน 100% โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เป็นการลงทุนเพื่อประกอบกิจการโรงพยาบาล ขนาด 210 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร งบประมาณในการลงทุนประมาณ 750 ล้านบาท แบ่งเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 550 ล้านบาท, อุปกรณ์และอื่น ๆ 200 ล้านบาท โครงการนี้มีสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 86.75 ตารางวา คาดว่า โครงการจะเสร็จและเริ่มเปิดดำเนินกิจการในปี 2567

2.ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของราชพัสดุ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามที่ประกาศไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลมีสิทธิในการใช้ที่ดิน 30 ปีและอีก 30 ปีในการเป็นผู้มีสิทธิอันดับแรกที่จะได้รับการพิจารณาต่อสัญญา สัญญาเช่า 30 ปี มีมูลค่า 52 ล้านบาท และค่าเช่ารายเดือน 3.2 ล้านต่อปี ปรับอัตราเช่าทุก ๆ 5 ปี ตามความเหมาะสม

3.วันเดือนปีที่ทำรายการภายในเดือนกรกฎาคม 2564

4.ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน
4.1 บริษัทมีความประสงค์จะขยายธุรกิจโรงพยาบาลและคาดว่าในอนาคตธุรกิจโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยน่าจะมีอนาคตที่ดี เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียงที่ดี และราคายุติธรรมในเรื่องการรักษาพยาบาล
4.2 บริษัท คาดว่าธุรกิจนี้ให้ผลตอบแทนประมาณ 10 % ซึ่งมากกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

5.แหล่งเงินทุนที่ใช้
บริษัทใช้เงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัท และกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ


6.ลักษณะทั่วไปของรายการ
รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการเท่ากับ 2.51% ของเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ขนาดของรายการต่ำกว่า 15% และไม่มีการออกหลักทรัพยเ์พื่อ ตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัท จะจัดทำรายการ และเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

7.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของ กรรมการ ……… (ไม่มี)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ