เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประกาศลาออกประธานกรรมการคาราบาวกรุ๊ป

เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประกาศลาออกประธานกรรมการคาราบาวกรุ๊ป

“เสถียร เศรษฐสิทธิ์” เจ้าพ่อคาราบาวแดง แจ้งตลาดหลักทรัพย์ลาออกจากประธานกรรมการ คาราบาว กรุ๊ป พร้อมตั้ง “ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ” ผู้ร่วมก่อตั้งนั่งแทน มีผล 14 พ.ค. นี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงการลาออกจากจากตำแหน่งประธานกรรมการ ของนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ระบุว่า เพื่อปฎิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการ โดยมุ่งหมายยกระดับหลักการธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ของบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตลอดจนเป็นการสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่2/2565 ประชุมวันที่13 พฤษภาคม 2565ได้มีมติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ ของนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ทั้งนี้โดยมีผลตั้งแต่วันที่14 พฤษภาคม 2565เป็นต้นไป

หลังการลาออกจากประธานกรรมการ นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

2. ที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งนางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ เป็นประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งคุณสมบัติความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน โดยก่อนหน้านี้นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่แรก จึงมีความรู้ความสามารถในธุรกิจเป็นอย่างดี

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2565เป็นต้นไป

ปัจจับัน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG มีบริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นใหญ่อยู่ 250,064,500 คิดเป็นสัดส่วน 25.01% น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ 210,000,000 สัดส่วน 21.00% นาย ยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว ถือหุ้นอยู่ 70,480,000 สัดส่วน 7.05% นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ถือหุ้น 25,974,100 สัดส่วน 2.60% และยังมีคนในตระกูลโอภากุลถือหุ้นใหญ่ใน 10 อันดับแรกอีก 3 รายงบการเงินในปี 2564 ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ มีกำไรสุทธิ 2,881 ล้านบาท และไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิ 660.25 ล้านบาท

กรรมการในบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ