สมาคมจิตแพทย์ เผยผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก

โรงเรียน นักเรียน กัญชา

สมาคมจิตแพทย์ เผยผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก เตือนระบบตรวจสอบและวัดมาตรฐานปริมาณ THC ในผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง

วันที่ 1 กรกฎ​า​คม 2565 สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เผยผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก

โดยระบุว่า สมองของเด็กและวัยรุ่นมีความเปราะบาง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ระบบการทำงานของสมองส่วนอารมณ์และวงจรรับรู้ความสุข การได้รางวัลทำงานเด่นมากกว่าสมองส่วนการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลการยับยั้งชั่งใจน้อย จึงมีโอกาสติดสารเสพติดได้ง่าย และเลิกสารเสพติดได้ยากกว่าผู้ใหญ่

ปัจจุบันระบบตรวจสอบและวัดมาตรฐานปริมาณของสารเสพติดกัญชา​ (THC) ในผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ มีความซับซ้อนไม่สามารถนำมาใช้ได้จริง

การนำกัญชาไปผสมอาหารและเครื่องดื่มขายออกมาสู่ท้องตลาดอย่างแพร่หลาย ทำให้วัยรุ่นเข้าถึงได้ง่าย สามารถซื้อหามาเสพใช้เพื่อความบันเทิงแม้จะผิดกฎหมาย

การได้รับสารดังกล่าวในกัญชาในปริมาณมากเกินส่งผลเสียต่อทั้งร่างกาย สมองและอารมณ์ ของเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

1.ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองแย่ลง เนื้อสมองน้อยลง ความจำสั้นและอาจเกิดความจำเสื่อมในระยะยาว ระดับเชาว์ปัญญาต่ำลง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีเหตุผลถดถอย ขาดสมาธิ

ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้และผลการเรียนที่แย่ลงต่อเนื่อง

2.เพิ่มความเสี่ยงของโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

3. เพิ่มความเสี่ยงของโรคจิตเภทและโรคจิตชนิดต่าง ๆ ทำให้เกิดอาการหูแว่ว ภาพหลอน หวาดระแวง

4. เพิ่มความเครียด อาการแพนิคและภาวะวิตกกังวล บางคนพบได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บางคนพบได้ในช่วงหลังของการใช้กัญชา

5. อยู่ในสภาวะมึนเมาเพิ่มโอกาสของการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง เป็นอันตรายขาดความยับยั้งชั่งใจ เช่น การเกิดอุบัติเหตุจราจร การพลัดตกจากที่สูง มีพฤติกรรมทางเพศที่ขาดการป้องกันทำให้ติดโรคหรือตั้งครรภ์ เป็นต้น

6. การใช้สารเสพติดนำไปสู่ความเสี่ยงของการคบเพื่อนกลุ่มเสี่ยง มีพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว ทำผิดกฎหมาย ผลการเรียนตกต้องออกจากระบบโรงเรียน

ตลอดจนเพิ่มโอกาสการไปใช้สารเสพติดในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม ทำให้สูญเสียโอกาสในอนาคต

7. เมื่อเกิดกลไกเสพติดกัญชาแล้วจะทำให้หมกมุ่นสนใจแต่เรื่องการหากัญชามาใช้จนละเลยกิจกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย

นอกจากนี้ ยังเกิดอาการถอนยา ซึ่งทุกข์ทรมานร่างกายหากไม่ได้ใช้กัญชา

8. ผลต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเมื่อใช้ในปริมาณสูง ทำให้ ปากแห้ง คอแห้ง ท้องผูกคลื่นไส้ อาเจียนระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติอาจถึงขั้นหมดสติได้

คำแนะนำโดย
1.สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
2.ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย
3.ชมรมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย
4.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์


สมาคมจิตแพทย์ เผยผลกระทบของกัญชาต่อสมองเด็ก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ