โมลนูพิราเวียร์ 5 ล้านแคปซูล อภ.เผยไทม์ไลน์ส่งมอบ

Photo : REUTERS

องค์การเภสัชกรรม เผยจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ 5 ล้านแคปซูล คาดส่งมอบไม่เกินปลายเดือน ก.ค.นี้ เร่งผลิตฟาวิพิราเวียร์ต่อเนื่อง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 องค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินการจัดหายาต้านโควิด โมลนูพิราเวียร์ ยาต้านไวรัสชนิดรับประทานตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (PHEOC) เพื่อใช้รักษาโควิด-19

สำหรับการจัดหายา “โมลนูพิราเวียร์” จำนวน 5 ล้านแคปซูล คาดว่า สามารถส่งมอบไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ขณะนี้ดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 ล้านเม็ด

กาจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ องค์การเภสัชกรรม ได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาการนำเข้ายาโมลนูพิราเวียร์ Molnupiravir 200 mg Capsules เพื่อนำข้อมูลเชิงคุณภาพ มาใช้ในการคัดเลือกแหล่งที่มีคุณภาพ จากประเทศอินเดียหรือประเทศอื่น โดยค่ายาต่อคอร์สการรักษาไม่เกิน 1,000 บาท (40 เม็ด) ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้

นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินการจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2565 แล้วจำนวนประมาณ 10 ล้านเม็ด และดำเนินการทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่องทุกวัน

ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมเร่งกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหาเพิ่ม เพื่อสำรองไว้กรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข แจ้งความต้องการเพิ่มเติม

องค์การเภสัชกรรมจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ความต้องการใช้อย่างใกล้ชิด ตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดส่ง กระจายให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายในแต่ละพื้นที่ ทุกวันไม่มีวันหยุด