ชมรมแพทย์ชนบท เผย WHO ไม่ได้ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

ควันกัญชา กัญชง

ชมรมแพทย์ชนบท สรุปผลประชุมผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก ยังไม่ได้ถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ชมรมแพทย์ชนบทกล่าวถึงเอกสารของ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เขียนสรุปผลการประชุมของคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก ว่าด้วยยาเสพติด ต่อกรณีกัญชาสรุปว่า

ผู้เชี่ยวชาญเห็นชอบให้ขยับกัญชาจากยาเสพติดประเภท 4 (รุนแรงสูงสุด กลุ่มเดียวกับเฮโรอีน) ลงมาเป็นยาเสพติดกลุ่มที่ 1 (ยาเสพติดที่ยังต้องมีการควบคุมการใช้อย่างเข้มงวดและเหมาะสม)

ทั้งนี้ ชัดเจนว่า กัญชายังอยู่ในบัญชียาเสพติดขององค์การอนามัยโลก  (WHO) เพื่อป้องกันผลเสียจากการใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชา และให้สามารถใช้อย่างเหมาะสมสำหรับกัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยนี่คือข้อเท็จจริงที่ชัดเจน