ครม.ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเรือพลังงานไฟฟ้า

เรือพลังงานไฟฟ้า
แฟ้มภาพ

ครม.ไฟเขียว ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 5 ปี จากนั้นลดให้อีก 50% เป็นเวลา 10 ปี คาดสูญเสียรายได้ต่อปี 614,740 บาท 15 ปี 9,221,100 บาท

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบการขนส่งทางเรือ ซึ่งจะนำไปสู่ระบบคมนาคมที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับพัฒนาการเทคโนโลยีในปัจจุบัน ลดปัญหามลพิษทางอากาศ และป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ การกำหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เจ้าของเรือแจ้งเปลี่ยนแปลงชนิดของเครื่องยนต์เรือหรือปรับปรุงเครื่องยนต์เรือ ซึ่งเมื่อครบ 5 ปีแล้ว ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือในอัตราครึ่งหนึ่งตามที่กำหนดไว้ เป็นเวลา 10 ปี โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตใช้เรือพลังงานไฟฟ้าไว้ เช่น ขนาดไม่เกิน 10 ตันกรอส ให้คิดปีละ 100 บาท เกิน 10 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 20 ตันกรอส คิดปีละ 150 บาท เกิน 5,000 ตันกรอสขึ้นไป คิดปีละ 1,600 บาท

“กระทรวงคมนาคมได้ประมาณการสูญเสียรายได้จากเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตใช้เรือในปัจจุบันจำนวน 51 ลำ และเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าที่คาดการณ์ว่าจะมาขอใบอนุญาตใช้เรือเพิ่มเติมในภายหลังออกกฎกระทรวงโดยเฉลี่ยขนาดไม่เกิน 80 ตันกรอส จำนวน 1,800 ลำ รวมจำนวน 1,851 ลำ ประมาณการสูญเสียรายได้ต่อปีอยู่ที่ 614,740 บาท และประมาณการสูญเสียรายได้ 15 ปีอยู่ที่ 9,221,100 บาท สำหรับเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจะหมายถึง เรือที่ขับเคลื่อนตัวเรือให้เคลื่อนที่โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vessel) เท่านั้น” น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า