เรือด่วนเจ้าพระยาผนึก SHARGE ลงทุนเรือไฟฟ้า EV Charger นำร่องท่ามหาราช

เรือด่วนเจ้าพระยา จับมือ SHARGE เดินหน้าพัฒนา “เรือไฟฟ้า” รักษาสิ่งแวดล้อมโดยนำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทน ตั้งเป้าพร้อมสร้างเรือไฟฟ้าครบ 30 ลำ ภายใน 5 – 6 ปี เดินหน้าสร้างสถานีชาร์จเรือไฟฟ้าแห่งแรกที่ท่ามหาราช

วันที่ 18 เมษายน 2565 นางสาวณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม กรรมการบริหาร บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด  (SHARGE) ในการสร้างเรือไฟฟ้าและสถานีชาร์จเรือไฟฟ้าให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต

โดยทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะพัฒนาเรือไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 นี้ หลังจากนั้นจะนำมาทดสอบประสิทธิภาพว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่ หากเรือไฟฟ้าต้นแบบมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพียงพอต่อการความต้องการของผู้โดยสาร บริษัทจึงจะดำเนินการผลิตเรือไฟฟ้าปีละ 5-6 ลำ และจะต้องครบ 30 ลำ ภายใน 5-6 ปีต่อจากนี้ เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด โดยจะมีเรือไฟฟ้าอยู่ 2 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ ขนาดความจุผู้โดยสาร 200 คน และ 250 คน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มนำร่องให้บริการภายในปี 2565 นี้

ด้านนายพีระภัทร ศิริจันทโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SHARGE) กล่าวว่า SHARGE จะเข้ามาพัฒนาและสนับสนุนในการสร้างสถานีชาร์จเรือไฟฟ้าแบบกระแสตรง (DC) ตามเส้นทางของเรือด่วนเจ้าพระยา เพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะทยอยสร้างไว้ตามท่าเรือต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต พร้อมตั้งเป้าให้แต่ละสถานีมีหัวชาร์จไฟฟ้าความเร็วสูง 360 kW อย่างน้อย 40 หัว ภายในเวลา 5 ปี เพื่อให้เรือทุกลำสามารถชาร์จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว และสามารถแล่นสัญจรได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งจะเริ่มนำร่องที่ท่ามหาราช คอมมิวนิตี้มอลล์เป็นแห่งแรก

สำหรับบริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SHARGE เป็นผู้ให้บริการ EV Charging Solution แบบครบวงจร โดยจะให้บริการใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.การขายอุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้อง 2.การเป็นเจ้าของสถานีชาร์จ 3.การให้บริการแอปพลิเคชั่น SHARGE และการจัดการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายในเครือบริษัท สุภัทรา จำกัด ซึ่งก่อตั้งโดยคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ ดำเนินกิจการให้บริการเดินเรือโดยสารรอบแม่น้ำเจ้าพระยามากว่า 50 ปี มีการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเดินเรือ รวมไปถึงท่าเรือในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทางบริษัทได้เปิดให้บริการเดินเรือ 4 เส้นทางหลัก ได้แก่ เรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรี-วัดราชสิงขร เรือธงเหลือง นนทบุรี-สาทร เรือธงเขียว ปากเกร็ด-สาทร และเรือด่วนปรับอากาศธงแดง นนทบุรี-สาทร