แพทองธาร ลั่น ลดค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สทันที หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วม และนวัตกรรม พรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

อุ๊งอิ๊ง ลั่น พร้อมเจรจาแหล่งพลังงาน ลดค่าไฟ ค่าแก๊สทันที ราคายางพารา ปัญหาประมงต้องแก้ไข ยาเสพติดต้องหมดไป ย้ำ ‘ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท/วัน’ ทำได้จริง

วันที่ 11 ธันวาคม 2565 หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย กล่าวในกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย จ.นครศรีธรรมราช ‘ครอบครัวเพื่อไทย แหลงจริง ทำได้ คนใต้หรอยแรง’

ทั้งนี้ น.ส.แพทองธารกล่าวว่า เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องภาคใต้กันอีกครั้งว่านโยบายรายได้ขั้นต่ำ 600 บาท/วัน และค่าตอบแทนปริญญาตรีขั้นต่ำ 25,000 บาท ในปี 2570 จะสามารถทำได้จริง

เช่นเดียวกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร คือปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เป็นเรื่องที่เรามีประสบการณ์มาแล้วตั้งแต่สมัยไทยรักไทย เราก็จะต้องพูดคุยกับประเทศผู้ผลิตน้ำยางพารารายใหญ่ เพื่อหามาตรการยกระดับราคาน้ำยางให้เกษตรกรได้ในราคาที่เหมาะสมกับเขา

ปัญหาเรือประมงที่ถูกบังคับด้วยกรอบกฎหมายเข้มงวด จนส่งผลกระทบถึงธุรกิจต่อเนื่องอื่น ตรงนี้เกี่ยวพันกับกฎหมาย การแก้ปัญหาต้องรอบคอบ เป็นระบบและยั่งยืน ผ่านการฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายโดยเฉพาะชาวประมงให้รอบด้าน ตรงนี้ต้องใช้เวลาก็ต้องเริ่มคิดทำ

นอกจากนี้ ยังมีปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดหนักในขณะนี้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยมา ยาเสพติดต้องหมดไป

“ปัญหาราคาค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ที่สูงขึ้นมามาก จนพี่น้องผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพรรคเพื่อไทย หากได้เป็นรัฐบาลจะรีบเจรจาหาแหล่งพลังงานราคาถูก พร้อมหามาตรการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน รวมถึงมาตรการภาษี เพื่อแก้ปัญหาลดภาระให้พี่น้องประชาชนทันที” น.ส.แพทองธารกล่าว


หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจมาก ๆ ที่อยากให้พี่น้องของเราทั้งประเทศอยู่ดีกินดี ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วคิดว่าจะหาเงินจากไหน ใช้หนี้อย่างไร กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราทนทุกข์มามากมายแล้ว ในวันนี้ ในฐานะสะใภ้คนคอน เปิดใจรับเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจได้ไหมคะ นุ้ยตั้งใจจริง อย่าทุ่มนุ้ย นะ (หนูตั้งใจจริง อย่าทิ้งหนูนะ) เลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรค เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน