กกต.จัดเวลาให้พรรคการเมือง หาเสียง โชว์ผลงานทางทีวี วิทยุ 19-23 ธ.ค.

กกต พรรคการเมือง หาเสียงทางทีวี

กกต.จัดสรรเวลาออกอากาศทางโทรทัศน์-วิทยุ ให้พรรคการเมืองสามารถหาเสียง-แสดงผลงานของพรรค สูงสุด 20 นาที เริ่ม 19-23 ธ.ค. 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ดำเนินการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

เพื่อดำเนินการตามมาตรา 23 (การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข) หรือเพื่อแถลงผลงานของพรรคการเมืองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ ซึ่งกำหนดให้มีการออกอากาศระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00-22.00 น. รวมระยะเวลา 5 วัน

Advertisement

ในปี 2565 มีพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเวลาออกอากาศ จำนวน 14 พรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน 70 คน ได้รับการจัดสรรเวลาออกอากาศ
ไม่เกิน 10 นาที จำนวน 12 พรรคการเมือง ได้แก่

 • พรรคภูมิใจไทย
 • พรรคประชาธิปัตย์
 • พรรคก้าวไกล
 • พรรคชาติไทยพัฒนา
 • พรรคเสรีรวมไทย
 • พรรคประชาชาติ
 • พรรคเศรษฐกิจใหม่
 • พรรคเพื่อชาติ
 • พรรครวมพลัง
 • พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • พรรคชาติพัฒนากล้า
 • พรรคประชาธิปไตยใหม่

2. พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ 71 คนขึ้นไป ได้รับการจัดสรรเวลา
ออกอากาศ ไม่เกิน 20 นาที จำนวน 2 พรรคการเมือง ได้แก่

Advertisement
 • พรรคเพื่อไทย
 • พรรคพลังประชารัฐ

ออกอากาศผ่านสื่อของรัฐ 8 สถานีวิทยุ 3 สถานีโทรทัศน์

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมจาก ตารางจัดสรรเวลาออกอากาศฯ ที่ กกต.จัดสรรเวลาออกอากาศให้กับพรรคการเมืองที่ประสงค์ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการหาเสียง หรือนำเสนอผลงานที่ผ่านมา พบว่า จะมีการออกอากาศช่วงวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 ผ่าน 8 สถานีวิทยุ 3 สถานีโทรทัศน์ ดังนี้

8 สถานีวิทยุ

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

Advertisement
 • ออกอากาศเวลา 21.00-22.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 • ออกอากาศเวลา 19.30-20.00 น. และ 20.30-21.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

 • ออกอากาศเวลา 07.05-07.30 น. และ 12.30-13.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพอากาศ

 • ออกอากาศเวลา 18.30-19.30 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพเรือ

 • ออกอากาศเวลา 12.00-13.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร

 • FM 90.5 MHz กรุงเทพมหานคร : ออกอากาศเวลา 19.00-20.00 น.
 • AM 792 kHz กรุงเทพมหานคร : ออกอากาศเวลา 12.30-13.30 น.
 • AM 711 kHz เชียงใหม่ : ออกอากาศเวลา 19.00-20.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • ออกอากาศเวลา 12.30-13.00 น. และ 17.30-18.00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา

 • AM 1287 kHz กรุงเทพมหานคร : ออกอากาศเวลา 18.00-19.00 น.
 • FM 94.25 MHz นครราชสีมา : ออกอากาศเวลา 18.00-19.00 น.
 • FM 105.25 MHz ระยอง : ออกอากาศเวลา 18.00-19.00 น.
 • FM 94.25 MHz ชุมพร : ออกอากาศเวลา 18.00-19.00 น.
 • FM 107.25 MHz ภูเก็ต : ออกอากาศเวลา 18.00-19.00 น.

3 สถานีโทรทัศน์

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

 • วันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 : ออกอากาศเวลา 11.00-11.30 น.
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2565 : ออกอากาศเวลา 11.30-12.00 น.

สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV)

 • ออกอากาศเวลา 21.00-22.00 น.

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

 • ออกอากาศเวลา 21.00-22.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง