สภาเห็นชอบ ตัดมาตรา 3 กัญชาไม่เป็นยาเสพติด ออกจากกฎหมาย

สภาโหวตผ่าน กัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด ออกจากกฎหมาย
ภาพจาก Pixabay

สภาโหวตฉลุย ตัดมาตรา 3 “กัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติด” ออกจากร่าง พ.ร.บ.กัญชา

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 มติชนรายงานว่า ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม ภายหลังเปิดให้สมาชิกสภาหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

นายสุชาติได้แจ้งที่ประชุมได้ทราบถึงการสิ้นสมาชิกภาพของ ส.ส. จำนวน 3 คน ได้แก่ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีผลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา และ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีผลวันที่ 20 ธันวาคม จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของทั้ง 3 คนสิ้นสุดลง

Advertisement

จากนั้นเวลา 10.55 น. ได้เข้าสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว และเปิดลงมติในมาตรา 3 ที่ระบุว่า กัญชา ไม่ถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายยาเสพติด

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ กมธ. ที่ให้ตัดมาตรา 3 ทิ้งทั้งมาตรา ด้วยคะแนน 119 คะแนน ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียง 31 คะแนน จากนั้นพิจารณาต่อในมาตรา 4 เกี่ยวกับคำนิยามต่าง ๆ ที่อยู่ในกฎหมายฉบับนี้