ประยุทธ์ ลงพื้นที่ สมุทรสงคราม 3 กุมภาฯ ติดตามความคืบหน้าระบบรถไฟ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

ประยุทธ์ลงพื้นที่-หาเสียงสมุทรสงคราม วันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. พบประชาชน-ไหว้พระวัดบ้านแหลม ตีปี๊บผลงานโครงข่ายระบบรถไฟเชื่อมต่อสมุทรสงคราม ช่วงมหาชัย-ปากท่อ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และพบปะประชาชน โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลาประมาณ 10.00 น. นายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปยังสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โดยเฮลิคอปเตอร์ แล้วนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม ไปยังสถานีรถไฟลาดใหญ่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

เพื่อเดินทางด้วยรถไฟขบวนที่ 4383 (สถานีรถไฟลาดใหญ่-สถานีรถไฟแม่กลอง) ไปยังสถานีรถไฟแม่กลอง เพื่อตรวจติดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยเมื่อเดินทางถึงสถานีรถไฟแม่กลอง นายกรัฐมนตรีจะรับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟเชื่อมต่อสมุทรสงคราม และรับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก และระบบป้องกันน้ำท่วม ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ระยะที่ 1

พร้อมตรวจเยี่ยมวิถีเศรษฐกิจชุมชนสถานีรถไฟแม่กลอง ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินไปยังวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เพื่อสักการะหลวงพ่อบ้านแหลม และนมัสการพระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวิหาร

จากนั้นในช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.15 น. นายกรัฐมนตรีจะพบปะกับประชาชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างมูลค่า และการยกระดับรายได้ของประชาชนชาวสมุทรสงคราม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม ก่อนจะเดินทางกลับ


โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับถึงสนามบินเฮลิคอปเตอร์ พล.ม. 2 รอ. เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 15.30 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม