จุรินทร์ ปราศรัยใหญ่ปิดท้าย เปิด 6 เซฟประชาธิปัตย์-ปฏิวัติเป็นศูนย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

จุรินทร์ นำทัพประชาธิปัตย์ ปราศรัยใหญ่ปิดท้ายลานคนเมือง ชี้ 6 เหตุผล เซฟประชาธิปัตย์ – ปฏิวัติเป็นศูนย์

วันที่ 12 พฤศภาคม 2566 ที่ลานคนเมืองนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำทัพปราศรัยยิ่งใหญ่ปลุกคนไทย #SAVE ประชาธิปัตย์ เพื่อ #SAVE ประชาธิปไตยไม่โกง” ถึง 6 เหตุผลที่ต้อง #saveประชาธิปัตย์ ว่า คำว่า save แปลว่าช่วยกันปกปักรักษาพรรคการเมืองพรรคนี้เอาไว้ ต้อง save ประชาธิปัตย์เพราะ

เหตุผลประการที่ 1 ถ้าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่มีสถาบันทางการเมือง ที่อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อไปในประเทศไทยของเรา

เหตุผลประการที่ 2 เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พรรคการเมืองที่มีอายุยั่งยืนยาวที่สุดในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นพรรคการเมืองที่มีความยั่งยืนยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเกิดจากมือของคนไทยที่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูประชาธิปัตย์มาจนถึงวันนี้ เพื่อสร้างประโยชน์และทำการเมืองบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทย

เหตุผลประการที่ 3 เพราะประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคการเมืองของครอบครัว โดยครอบครัว และเพื่อครอบครัวของใครครอบครัวเดียว #saveประชาธิปัตย์ เพราะประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคการเมืองของนายพล โดยนายพล และเพื่อนายพล #saveประชาธิปัตย์ เพราะประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคของนายทุน โดยนายทุน และเพื่อนายทุน แต่ประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน

นายจุรินทร์กล่าวว่า นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ยังเป็นพรรคการเมืองเดียวที่เป็นสมาชิก สมาพันธ์พรรคการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตยโลก (Liberal International) ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองที่รวมเอาพรรคการเมืองทั่วโลกที่ไม่ใช่เผด็จการ เป็นที่รวมของพรรคการเมืองทั่วโลกที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย

Advertisement

“และเป็นที่รวมของพรรคการเมืองทั่วโลกที่เป็นประชาธิปไตยตัวจริงทั้งต่อหน้าและลับหลัง เป็นประชาธิปไตยตัวจริงทั้งในพรรคและนอกพรรค ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจาก 100 ประเทศ 140 พรรคการเมืองทั่วโลกรวมกัน ด้วยเหตุนี้ #saveประชาธิปัตย์ จึงไม่ใช่ save ไว้แค่เพื่อประเทศไทย แต่เพื่อเสรีนิยมประชาธิปไตยของโลกด้วย”นายจุรินทร์กล่าว

เหตุผลประการที่ 4 เพราะประชาธิปัตย์ไม่ใช่แค่พรรคการเมืองของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง แต่เป็นพรรคการเมืองของคนทุกรุ่น ทุกเพศทุกวัย และคนไทยทั่วทั้งประเทศ

เหตุผลประการที่ 5 นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์อาจจะไม่หวือหวา แต่ตกผลึก มีความรับผิดชอบ และทำได้จริง ที่สำคัญไม่พาประเทศไปสุ่มเสี่ยง แต่สามารถพาประเทศรอดได้จริง นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เป็นระเบิดเวลาให้กับประเทศ เพราะนโยบายประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนทุกอย่างที่ขวางหน้า ถ้าเป็นสิ่งไม่ดี ก็เปลี่ยนได้ ไม่เป็นไร แต่ถ้าดีอยู่แล้วแต่จะเปลี่ยน สุดท้ายจะพาประเทศไปสู่วิกฤตในอนาคตแน่นอน โดยเฉพาะที่กระทบหัวใจคนไทยทั้งประเทศ

เหตุผลประการที่ 6 เพราะพรรคการเมืองพรรคนี้ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ดังที่ นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวไว้ในการปราศรัยครั้งแรกว่า ประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพรรคมาแล้ว 8 คน ไม่มีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนไหนทุจริต จนต้องหนีไปอยู่เมืองนอกแม้แต่คนเดียว

Advertisement

นายจุรินทร์ กล่าวอีกถึงเหตุที่ต้อง #saveประชาธิปไตยไม่โกง เพราะมี 2 คำ คือคำว่าประชาธิปไตย และคำว่าไม่โกง เพราะ 2 คำนี้จะทำให้ประเทศไทยอยู่รอดได้ และประชาธิปไตยที่ว่าต้องเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเท่านั้น ประชาธิปไตยครึ่งใบไปต่อไม่ได้ เพราะจะเจอแรงเสียดทานไม่รู้จบเหมือนหลายปีที่ผ่านมา และประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่พอ เพราะหลายยุคหลายสมัยที่ประเทศไปต่อไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่โกง แต่สุดท้ายกลายเป็นประชาธิปไตยโคตรโกง คนเสียหายก็คือประชาชน

นายจุรินทร์กล่าวว่า ดังนั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์สามารถตั้งรัฐบาลได้ ประชาธิปัตย์พาประเทศรอดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะประวัติศาสตร์ได้บอกเรา ทุกครั้งที่ประเทศมีวิกฤต ประชาธิปัตย์จะเข้ามากู้วิกฤตทุกครั้ง

“เมื่อวานใครตามข่าวบ้าง ผบ.ทบ.บอกว่าต่อไปปฏิวัติจะเป็นศูนย์ ผมบอกพี่น้องเลย ถ้าเลือกประชาธิปัตย์ ประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลได้ ปฏิวัติก็จะเป็นศูนย์ เพราะประชาธิปัตย์ไม่โกง เราไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการปฏิวัติยึดอำนาจ เหมือนที่เคยเกิดการยึดอำนาจมาแล้วหลายครั้งในหลายรัฐบาลที่มา นี่คือสัญญาณที่ขอส่งไปยังพี่น้องชาวกรุงเทพฯ และพี่น้องคนไทยทั้งประเทศให้ช่วยกัน #saveประชาธิปัตย์ เพื่อให้ประชาธิปัตย์ เป็นเสาหลักในการ #saveประชาธิปไตยไม่โกง และเพื่อให้เป็นทางรอดของประเทศต่อไป” นายจุรินทร์ กล่าว