ครม.ไฟเขียว วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวน ไม่ให้สูญพันธุ์

วาฬสีน้ำเงิน
ภาพจากเว็บไซต์ ระบบรับแจ้งรายงานการพบสัตว์ทะเลหายาก https://mes.dmcr.go.th/endangered/detail/13

ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดให้วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์เข้มงวดไม่ให้สูญพันธุ์ เพิ่มเติมจาก นกชนหิน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน (ฉบับที่…) พ.ศ….. มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้วาฬสีน้ำเงิน (Balaenptera musculus) เป็นสัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติม พร้อมกับอนุมัติให้รวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันกับร่าง พ.ร.ฎ. ที่ ครม. ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดให้นกชนหิน หรือนกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil) เป็นสัตว์ป่าสงวน โดยหลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อรวม พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับเป็นกฎหมายฉบับเดียวต่อไป

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า การกำหนดให้ทั้งวาฬสีน้ำเงิน และนกชนหินหรือนกหินเป็นสัตว์ป่าสงวนนี้ เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของมาตรา 6 วรรคสอง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งบัญญัติว่าในกรณีที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์เห็นว่าสัตว์ป่าชนิดใดสมควรกำหนดเป็นสัตว์ป่าสงวนเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ในท้าย พ.ร.บ. ให้ออกเป็น พ.ร.ฎ.

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ก่อนจะเสนอเป็นสัตว์ป่าสงวน วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าควบคุม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีแหล่งอาศัยในพื้นที่ทางทะเลระหว่างประเทศ ในประเทศไทยเองมีข้อมูลการพบเห็นวาฬสีน้ำเงินเฉพาะทะเลฝั่งอันดามันเพียง 3 ครั้ง แต่เนื่องด้วยในอดีตถูกล่าจับเป็นจำนวนมากเพื่อนำเนื้อและไขมันมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ขณะที่แหล่งอาหารที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความเป็นกรดในทะเล ส่งผลต่อการสืบพันธุ์

“องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) จึงได้ขึ้นบัญชีให้วาฬสีน้ำเงินมีสถานะเป็นชนิดพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species : EN) หรืออยู่ในบัญชี IUCN Red List ซึ่งประเทศไทยก็ได้ขึ้นบัญชีวาฬสีน้ำเงินเป็นชนิดพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์เช่นกัน (Thailand Red Data)” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า เมื่อกฎหมายมีผลบังคับให้เป็นสัตว์ป่าสงวนแล้ว ทั้งวาฬสีน้ำเงิน และนกชนหินหรือนกหิน จะได้รับการอนุรักษ์และดูแลอย่างเข้มงวดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เช่นเดียวกับสัตว์ป่าสงวน แนบท้าย พ.ร.บ. ที่ปัจจุบันมี 4 จำพวก 19 ชนิด ได้แก่ 1.สัตว์จำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กระซู่ กวางผา 2.สัตว์ป่าจำพวกนก เช่น นกกระเรียน 3.สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่ามะเฟือง และ 4. สัตว์จำพวกปลา เช่น ปลาฉลามวาฬ

Advertisement