นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ไม่เชื่อต่างชาติแทรกแซงเลือกตั้ง 2566

NIDA Poll นิด้าโพล เลือกตั้ง 2566

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ ข่าวลือ-ข่าวจริง เลือกตั้ง 2566 คนส่วนใหญ่ ไม่เชื่อว่า ต่างชาติแทรกแซงการเลือกตั้ง ขณะที่หาเสียง 6 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างกว่า 30% ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการเลือกตั้งมากกว่า 20 ข่าว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ข่าวลือหรือข่าวจริง ช่วงเลือกตั้ง 2566” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ   และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวจริงช่วงเลือกตั้ง 2566

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อข่าวพรรคการเมืองมีการใช้ปฏิบัติการสร้างข่าว ปั่นกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อโจมตีพรรคการเมืองคู่แข่ง พบว่า ร้อยละ 31.22 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 25.27 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 23.59 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 19.31 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ และร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความเชื่อของประชาชนต่อข่าวพรรคการเมืองมีการใช้ปฏิบัติการสร้างข่าว ปั่นกระแสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อเพิ่มคะแนนนิยมให้กับพรรคตนเอง พบว่า ร้อยละ 30.08 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ รองลงมา ร้อยละ 27.40 ระบุว่า เชื่อมาก ร้อยละ 22.06 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 19.54 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ และร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความเชื่อของประชาชนต่อข่าวการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการแทรกแซงจากต่างชาติ พบว่า

 • ร้อยละ 56.56 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย
 • ร้อยละ 22.21 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อ
 • ร้อยละ 11.76 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อ
 • ร้อยละ 8.17 ระบุว่า เชื่อมาก
 • ร้อยละ 1.30 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประชาชน ในช่วง 6 สัปดาห์ของการหาเสียง พบว่า

Advertisement
 • ร้อยละ 30.92 ระบุว่า จำนวนมากกว่า 20 ข่าว
 • ร้อยละ 22.29 ระบุว่า จำนวน 15 ข่าว
 • ร้อยละ 16.26 ระบุว่า จำนวน 610 ข่าว
 • ร้อยละ 13.66 ระบุว่า ไม่เคยได้ยินเลย
 • ร้อยละ 10.15 ระบุว่า จำนวน 1115 ข่าว
 • ร้อยละ 6.72 ระบุว่า จำนวน 1620 ข่าว