เปิดรายชื่อ ส.ว. โหวตเห็นชอบ พิธา เป็นนายกฯ คนที่ 30

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

เปิดชื่อ 13 ส.ว. โหวตเห็นชอบให้พิธานั่งนายกฯ คนที่ 30 หลังพ่ายโหวต แรงสนับสนุนไม่เกินกึ่งหนึ่ง 375 เสียง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่รัฐสภา มีการร่วมประชุมกันของรัฐสภา ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม พิจารณาการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ได้เสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เพื่อให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเป็นนายรัฐมนตรี

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีผู้ลงมติ ทั้ง ส.ส.-ส.ว. รวม 749 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 499 คน และ ส.ว. 250 คน ในจำนวนนี้มี ส.ว.ไม่มาลงคะแนน 44 คน เหลือผู้ลงมติทั้งหมด 705 คน และก่อนหน้านี้ มี ส.ว.ลาออกไปก่อนหน้านี้ 1 คน คือ น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น ได้มีการขอมติจากที่ประชุมรัฐสภาว่าจะให้ความเห็นชอบนายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ผลปรากฏว่า เสียงเห็นชอบให้นายพิธา เป็นนายกฯ ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง 375 เสียง โดยมีองค์ประชุมทั้งหมด 749 เสียง มีผู้ลงมติ 705 เสียง ดังนี้

 • เห็นชอบ 324 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 311 เสียง และ ส.ว. 13 เสียง
 • ไม่เห็นชอบ 182 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 148 เสียง และ ส.ว. 34 เสียง
 • งดออกเสียง 199 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 40 เสียง และ ส.ว. 159 เสียง
 • ไม่ลงคะแนน 44 เสียง

ทั้งนี้ เมื่อรวมคะแนนเสียงผู้ที่งดออกเสียง และไม่เห็นชอบของสมาชิกรัฐสภา ที่ “ไม่ผ่าน” ให้นายพิธา ได้เป็นนายกฯ รวมทั้งสิ้น 381 เสียง มีเสียงสนับสนุนให้นายพิธา เป็นนายกฯ 324 เสียง ประกอบด้วย ส.ส. 8 พรรค รวม 311 เสียง (นายวันนอร์ ประธานสภางดออกเสียง) และเสียงจาก ส.ว.13 เสียง

ส.ว. ที่ร่วมลงคะแนนเห็นชอบ นายพิธา

 1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
 2. จรุงวิทย์ ภุมมา
 3. เฉลา พวงมาลัย
 4. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
 5. ณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง
 6. ประภาศรี สุฉันทบุตร
 7. พิศาล มาณวพัฒน์
 8. พีระศักดิ์ พอจิต
 9. มณเฑียร บุญตัน
 10. วันชัย สอนศิริ
 11. วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
 12. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ
 13. อำพล จินดาวัฒนะ