ประยุทธ์ ถก คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ เมินทักษิณกลับบ้าน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ นั่งหัวโต๊ะ ก.ตร. ถก ร่างกฎกระทรวงแต่งตั้งโยกย้าย เมิน ทักษิณกลับบ้าน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ (ก.ตร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 8/2566 ถึงกรณี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กและอินสตาร์แกรม ว่า

นายทักษิณ มีกำหนดเตรียมเดินทางกลับไทยในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ได้มีการติดต่อประสานฝ่ายความมั่นคงมาแล้วใช่หรือไม่ ว่า “ติดต่อใครล่ะ ไม่ทราบ เห็นเพียงแต่ในข่าวเท่านั้น”

เมื่อถามว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมอะไรหรือไม่ พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ตอบคำถาม พร้อมกับส่ายศีรษะ ก่อนที่จะเดินขึ้นเข้าห้องประชุมทันที

รายงานแจ้งว่า สำหรับระเบียบวาระการประชุม ก.ตร. วาระเพื่อพิจารณา เช่น การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจตามกลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ร่างข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. …. ร่างกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. ….

ร่างกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. …. และการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565 และข้าราชการตำรวจร้องทุกข์กรณีผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาให้ครบถ้วน