ประวิตร ยืนยันอยู่พลังประชารัฐตลอดไป ตั้ง ธรรมนัส ผงาดเลขาธิการพรรคคู่บารมี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ประวิตร โชว์เก๋า ลาออกหัวหน้าพรรค-ล้างไพ่ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ ปรับกรรมการบริหารพรรค ปักหมุดธรรมนัส ผงาดเลขาธิการพรรค

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่พรรคพลังประชารัฐ รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคพ้นทั้งคณะ ล่าสุดที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคพลังประชารัฐประจำปี ครั้งที่ 3/256 มีมติเลือกพล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอีกครั้ง สำหรับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 21 คน ประกอบด้วย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

รองหัวหน้าพรรค ประกอบด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายวิรัช รัตนเศรษฐ นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง

กรรมการบริหารพรรค ได้แก่ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นายยงยุทธ สุวรรณบุตร นายสุธรรม จริตงาม นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ น.ส.กาญจนา จังหวะ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร นายสกลธี ภัททิยกุล นายบุญสิงห์ วรินท์รักษ์ นายอภิชัย เตชะอุบล นายไผ่ ลิกค์ นายอัครวัฒน์ อัศวเหม นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา