ครม.อนุมัติแล้ว จำนำไม่เกิน 5,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย มีผล 1 ม.ค. 67

โรงรับจำนำของรัฐ
Photo : pawn.co.th/

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯเสนอ ให้ฟรีดอกเบี้ย สำหรับโรงจำนำของรัฐบาล จำนำไม่เกิน 5,000 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาวาระของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน 24 รายการ จากกระทรวงต่าง ๆ

ในวันนี้ ครม.ได้พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (พม.) ที่เสนอว่า กรณีการรับจำนำของสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำรัฐบาล วงเงินใช้บริการจำนำสินทรัพย์ สิ่งของ ไม่เกิน 5,000 บาท ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

โครงการนี้จะมีผลเป็นเวลา 2 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-29 กุมภาพันธ์ 2567

ปัจจุบันสถานธนานุเคราะห์เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ ดังนี้

  • เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท/เดือน
  • เงินต้น 5,001-10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 บาท/เดือน
  • เงินต้น 10,001-20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาท/เดือน
  • เงินต้น 20,001-100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท/เดือน