เศรษฐา เปิดงานวันเด็ก จะไม่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาในประเทศนี้

เศรษฐา ทวีสิน

เศรษฐา เปิดงานวันเด็กที่กระทรวงศึกษา-ทำเนียบฯ ให้เด็กพัฒนาตัวอยู่เสมอ-เป็นลูกที่ดี ยันจะไม่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาในประเทศนี้

วันที่ 13 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ลานสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่มี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศึกษาธิการ รอให้การต้อนรับ

โดยนายเศรษฐากล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า วันเด็กทุกปีทำให้ตนนึกย้อนเวลาไปสู่วัยเด็กอีกครั้ง วันนี้รู้สึกยินดีที่มาเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ มาพบปะกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ตนได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

โดยมุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างในโลกที่ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ขอเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอและปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี เป็นศิษย์ที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตั้งมั่นอยู่ในความดีมีคุณธรรมจริยธรรม และทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ให้บรรลุผลสำเร็จ ตนขอขอบคุณทุกภาคส่วนต่างๆที่ร่วมกันจัดทำ ฉลองวันเด็กซึ่งจะกลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อไป สุขสันต์วันเด็กครับ

จากนั้นนายกได้เดินเยี่ยมชมบูทต่าง ๆ ภายในงาน มีบรรดาเด็ก ๆ และผู้ปกครองต่างเข้าไปขอถ่ายรูปกับนายกฯจำนวนมาก

ต่อมาเวลา 09.10 น. วันที่ 13 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมด้วย

โดยนายกรัฐมนตรีเข้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อทักทายเยาวชนผู้มีความสามารถและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวน 10 คน พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันบนที่นั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง

จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างเป็นทางการว่า “สุขสันต์วันเด็กครับ เด็กไทยที่รักทุกคน เด็ก ๆ และเยาวชนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง และคือผู้กำหนดอนาคตของประเทศชาติของเรา ความปรารถนาสูงสุดของตน คืออยากให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อการดำรงชีวิตในมิติทางเศรษฐกิจและมิติของการสร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่น”

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เพื่อโอกาสของเด็ก ๆ ทุกคน รัฐบาลนี้มุ่งมั่นส่งเสริมให้เด็กทุกคนเข้าถึงระบบการศึกษา โดยตั้งเป้าหมาย Zero Dropout คือจะไม่มีเด็กและเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาในประเทศนี้ เราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคลที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบ

เราจะส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น (Flexible Learning Strategies : FLS) เพิ่มทางเลือกให้ตรงตามความต้องการและวิถีชีวิตของผู้เรียน มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก และเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษาซ้ำซาก

“วันเด็กปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญไว้ว่า มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย เพราะผมอยากให้เด็กสัมผัสถึงความรัก ความห่วงใย ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ ว่าเราอยากให้เขาได้เห็นโลกกว้าง” นายกรัฐมนตรี กล่าว

นายเศรษฐา กล่าวอีกว่า เราอยากเห็นเด็กของเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรัก ความเข้าใจในความแตกต่างของผู้คนที่อยู่ร่วมกับเราในสังคม ซึ่งท้ายที่สุดจะก่อรูปเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่อยู่ร่วมกันบนฐานของความรัก ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมชาติและเพื่อนมนุษย์ในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ เป็นเด็กที่มีโลกทัศน์กว้างไกล เปิดรับเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตนอกเหนือจากในตำราเรียน

ทั้งนี้ ตนขอฝากไปยังผู้ปกครองและคุณครู ต้องช่วยกันเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตให้ทันโลก ทันสมัยแห่งปัจจุบัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นสากล ซึ่งหมายถึงการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของกันและกัน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

“ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้และมีความทรงจำดี ๆ ในวันเด็กแห่งชาตินี้” นายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย

จากนั้นนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ซึ่งจัดในธีมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย และเยี่ยมชมกิจกรรม “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ที่ตึกภักดีบดินทร์ ที่นายกเดินเยี่ยมชมกิจกรรม ได้มีผู้ปกครองนำเยาวชนบุตรหลานมาถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วย

สำหรับปีนี้ เด็กที่เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลคนแรก และได้นั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรี ได้แก่ “น้องโชค” เด็กชายชนะโชติ แสนงบ นักเรียนชั้น ม.1 จากโรงเรียนวัดชมนิมิตร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้เดินทางออกจากบ้านพร้อมกับคุณย่า ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. โดยน้องโชค คาดหวังจะได้รับรางวัลเป็นจักรยาน เพื่อใช้ขี่ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล


โดยน้องโชคกล่าวว่า ประทับใจบรรยากาศ รวมถึงได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งสนุกและได้รับความรู้ ได้รับของรางวัลจำนวนมาก ทั้งนี้ น้องโชคได้ฝากบอกนายกรัฐมนตรี ขอให้อยู่ทำงานไปนาน ๆ และขอให้สุขภาพแข็งแรง