ครม.คลอดมาตรการวีซ่า บูมการท่องเที่ยว ดึงเงินเข้าประเทศ 3.5 ล้านล้าน

ท่องเที่ยว

ครม.อนุมัติ มาตรการวีซ่า 3 ระยะ เพิ่มวีซ่าฟรีเป็น 93 ประเทศ ขยายเวลาพำนัก เป็น 60 วัน ให้กลุ่มดิจิทัลโนแมด-กลุ่ม Work form Anywhere อยู่ยาว 180 วัน ต่อได้อีก 180 วัน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า จากการประชุม ครม.เศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 หนึ่งในมาตรการคือเร่งเดินหน้าบูมเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เพราะเป็นเครื่องจักรตัวเดียวที่ให้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว ในปี 2566 รายได้จากการท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นมาจากปี 2565 กว่า 7 แสนล้านบาท

ดังนั้น ในปีนี้ รัฐบาลจะเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท แต่ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งเป้าว่าจะต้องได้ 3.5 ล้านล้านบาท กระทรวงการต่างประเทศ จึงกำหนดมาตรการเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว

นายชัย วัชรงค์

โดยวันนี้ (28 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า รัฐบาลจะเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท แต่ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งเป้าว่าจะต้องได้ 3.5 ล้านล้านบาท กระทรวงการต่างประเทศ จึงกำหนดมาตรการเชิงรุกอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยว แบ่งเป็น มาตรการระยะสั้น เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

Advertisment

1.การให้สิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา สามารถพำนักในประเทศไทยไม่เกิน 60 วัน เป็นมาตรการฝ่ายเดียวของไทย เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ และการทำงานระยะสั้น จากเดิมมี 57 ประเทศที่สามารถเดินทางมาโดยวีซ่าฟรี ไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักอยู่ได้ 60 วัน แต่มาตรการนี้ให้เพิ่มจาก 57 ประเทศ อีก 36 ประเทศ รวมเป็น 93 ประเทศ

และที่เคยมีวีซ่าฟรีที่เคยอยู่ได้ 30 วัน เปลี่ยนให้เป็น 60 วัน ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐบัลแกเรีย สาธารณรัฐไซปรัส สาธารณรัฐฟิจิ จอร์เจีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐมอลตา สหรัฐเม็กซิโก รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โรมาเนีย สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และไต้หวัน

สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเก๊า มองโกเสีย สหพันธรัฐรัสเซีย และราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแอลเบเนีย สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐโครเอเชีย สาธารณรัฐคิวบา เครือรัฐโดมินิกา สาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐเอกวาดอร์ สาธารณรัฐกัวเตมาลา จาเมกา ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน สาธารณรัฐคอซอวอ ราชอาณาจักรโมร็อกโก สาธารณรัฐปานามา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ราชอาณาจักรตองกา และสาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย

2.การให้สิทธิ Visa on Arrival (VOA) โดยปรับปรุงรายชื่อประเทศที่ได้รับสิทธิตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองใหม่ จำนวน 31 ประเทศ/ดินแดน ได้แก่ อาร์เมเนีย ภูฏาน โบลิเวีย จีน คอสตาริกา ไซปรัส

Advertisment

3.เพิ่มการตรวจลงตราประเภทใหม่ Destination Thailand Visa (DTV) สำหรับคนต่างด้าวที่มีทักษะและทำงานทางไกลผ่านระบบดิจิทัล (Remote Worker หรือ Digital Nomad) ซึ่งประสงค์จะพำนักในประเทศไทยเพื่อทำงานและท่องเที่ยวไปพร้อมกัน (Workcation) ได้แก่ กลุ่มที่มีทักษะสูง (Foreign Talent) และกลุ่มอาชีพอิสระ จากเดิมที่ขอวีซ่าเข้าประเทศ มีอายุวีซ่าครั้งละ 60 วัน พำนักได้ 30 วัน ของใหม่ขยายอายุวีซ่า 5 ปี พำนักได้ยาว 180 วัน และขยายได้อีก 180 วัน

4.ปรับปรุงสิทธิสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4 หมื่นคน โดยขยายเวลาพำนักในประเทศไทยหลังสำเร็จการศึกษา 1 ปี เพื่อหางาน เดินทาง ท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ในประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศไทย เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน

มาตรการระยะกลาง เริ่มใช้เดือนกันยายน-ธันวาคม 2567 แบ่งเป็น มี 3 มาตรการ

1.จัดกลุ่มและปรับลดรหัสกำกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว จากเดิม 17 รหัส เหลือ 7 รหัส โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2567

2.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวพำนักระยะยาว (Long Stay) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ประสงค์ใช้ชีวิตบั้นปลายในประเทศไทย เช่น ปรับลดเงินประกันสุขภาพสำหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว จากเดิมจำนวน 3 ล้านบาท แก้ไขเป็นผู้ป่วยใน 4 แสนบาท ผู้ป่วยนอก 4 หมื่นบาท

3.ขยายการเปิดให้บริการการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) ซึ่งเดิมมีให้บริการระบบ e-Visa ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 47 แห่ง เป็น 94 แห่ง ให้ครอบคลุมสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยทุกแห่งทั่วโลก ภายในเดือนธันวาคม ปี 2567

ขณะที่มาตรการระยะยาว เริ่มใช้เต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบ Electronic Travel Authorization (ETA) สำหรับกลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองคนต่างด้าว โดยการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

“มาตรการอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว จะเป็นเหตุให้กระทรวงการต่างประเทศสูญเสียรายได้แผ่นดินปีละประมาณ 12,300 ล้านบาท ถือว่ายอดเงินไม่น้อย แต่หากเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เราเล็งไปที่ระดับ 8 แสนล้านบาท-1 ล้านล้านบาท ซึ่งที่ประชุม ครม.เห็นชอบ” นายชัยกล่าว

นายชัย วัชรงค์