มท. สั่งผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมเข้มแหล่งท่องเที่ยว สนามบิน สถานีขนส่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0214/ว23 เรื่องมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ระบุว่า ด้วยปรากฏการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน กระทรวงมหาดไทยพิจารณแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลความสงบเรียบร้อยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0214/ว3552 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หนังสือ มท 0214/ว3552 ระบุมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย 8 ข้อ อาทิ ปรับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการจัดเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญต่างๆ อย่างรอบคอบและรัดกุม อาทิ สถานที่จัดงานพระราชพิธีสำคัญ สถานที่ราชการ สถานกงสุล (ถ้ามี) แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การค้า ท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง จุดที่มีประชาชน/นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติรวมตัวเป็นจำนวนมาก กรณีแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การค้า ให้พิจารณารูปแบบหรือแนวทางดำเนินการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว

จัดเตรียมแผนหรือมาตรการรองรับ เมื่อปรากฏสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือพิจารณาและอำนวยการรองรับสถานการณ์ร้ายแรง ปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่โดยเฉพาะการให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสถานที่จัดงานพระราชพิธีสำคัญ และแหล่งท่องเที่ยสำคัญ ที่มีประชาชนหรือนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติรวมตัวเป็นจำนวนมาก รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการก่อเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสะงบเรียบร้อยในจังหวัด
ติดตามความเคลื่อนไหวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจก่อเหตุ หรือสร้างสถานการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตรวจตราบุคคลหรือสิ่งผิดปกติในระดับตำบลและหมู่บ้าน/ชุมชน

บูรณาการปฏิบัติร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน รวมถึงฝ่ายปกครองในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครประเภทต่างๆ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกประชาชนในทุกระดับของพื้นที่ ตั้งแต่ระดับตำบลและหมู่บ้าน/ชุมชน

ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยานพาหนะ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบสื่อสาร รวมถึงการจัดเตรียมชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที หากปรากฏสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ อาทิ ข้าราชการ อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช้าที่พักและร้านอาหาร ประชาชนทั่วไป รวมถึงเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของทุกหน่วยงาน ร่วมสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ พร้อมทั้งสามารถแจ้งรายละเอียดสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งมิให้เหตุร้ายเกิดขึ้นได้

2.กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ รวมถึงสถานที่สำคัญอื่นในพื้นที่ให้ปรับเพิ่มมาตรการความปลอดภัย และเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา 3.หากปรากฏสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์สำคัญ ให้รายงานปลัดกระรทวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลรับผิดชอบแต่ละภาคทราบทางโทรศัพท์ทันที ควบคู่กับรายงานทางกลุ่มไลน์ของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ