สภา 500 ผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ ในดงงูเห่า ซักฟอกมวยล้ม โกงเสียบบัตร 

หลังจากสภาฝักถั่ว “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” (สนช.) จากการแต่งตั้ง เปลี่ยนเป็น “สภาผู้แทนราษฎร” ที่มาจากการเลือกตั้ง เข้าประจำการมา 1 ปีเต็มผลงานการผลิตกฎหมายของ สนช.-กับสภา ส.ส.แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  

กล่าวคือ สนช.ต้องผ่านกฎหมายเสิร์ฟตามความต้องการของรัฐบาล-ผู้มีอำนาจ ไม่มีวุฒิสภามากลั่นกรอง ดังนั้น สนช.สามารถผ่านกฎหมายตลอด 4 ปีเศษ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงช่วง ม.ค. 2562 เฉลี่ยแล้วเดือนละ 6 ฉบับ 4 ปี มากกว่า 300 กว่าฉบับ  แต่กับสภาเลือกตั้งออกกฎหมายรองรับนโยบายทางการเมืองที่หาเสียงไว้ และตามความต้องการของประชาชน โดยมี ส.ว.กลั่นกรองอีกชั้น

สมัยที่ 1 ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2562 จนถึงปัจจุบัน มีเพียง 3 ฉบับเท่านั้น ที่ ส.ว.เห็นชอบและบังคับใช้เป็นกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2562

ส่วนกฎหมายที่ผ่านสภาวาระรับหลักการในวาระที่ 1 มีอยู่ 4 ฉบับ ประกอบด้วย 1.ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ. …

2.ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ …. 3.พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่…) พ.ศ …. 4.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่…) พ.ศ …. (หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ

ขณะที่กฎหมายที่ยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีอยู่ 23 ฉบับ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งการเมือง ความมั่นคง สะเทือนโครงสร้างอำนาจ อาทิ  

ร่างพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่…) พ.ศ …. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ …. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ …. ร่างพระราชบัญญัติพืชพลังงาน พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ …. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์มันสำปะหลัง พ.ศ…. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ. … ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ …. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.ศ. …

อย่างไรก็ตาม สภาเลือกตั้งชุดที่ 25 ชุดปัจจุบัน เน้นตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาความเดือดร้อนของประชาชนด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะส่งไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแก้ไข มากถึง 14 คณะ 

1.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560

2.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

3.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน

4.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก อย่างเป็นระบบ

5.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ 

6.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

7.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ 

8.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

9.คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

10.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน

11.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ

12.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม

13.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)

14.กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

แม้ว่าสภาชุดที่ 25 เน้นเอาความเดือดร้อนของประชาชนมา “หารือ” ในสภาเป็นหลัก แต่ในทางการปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัตินำก็หนีไม่พ้นคำครหาหลายกระทง ทั้งปม “เสียบบัตรแทนกัน” จนทำให้กฎหมายงบประมาณปี 2563 ต้องนำมาโหวตใหม่อีกครั้ง ทำเอารัฐบาลทุลักทุเลกว่าจะใช้งบประมาณได้ต้องเสียเวลาไปหลายเดือน 

ขณะที่เกมการซื้อตัว “งูเห่า” แปรพักตร์กว่า 20 ตัวมาฝ่ายรัฐบาล ทำให้พ้นเสียงปริ่มน้ำ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล โหวตล้มญัตติฝ่ายค้าน ที่พยายามจะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาผลกระทบคำสั่ง ม.44 และคำสั่งของหัวหน้า คสช. ไปจนถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่ถูกชาวเน็ตตั้งครหาว่า
“มวยล้มต้มคนดู”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ