“บรรยง” หนุนรัฐบาล ออกพ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้าน ดูแลหมอ-เครื่องมือแพทย์ ช่วยผู้มีรายได้น้อย

นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร โพสต์เฟสบุ๊ก Banyong Pongpanich เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 แสดงความเห็นด้วยให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มงบประมาณสำหรับการบริหารสาธารณสุขด้วยการออก พ.ร.ก. กู้เงิน เพิ่มงบประมาณ ในสถานการณ์ โรคระบาดโควิด-19
โดยตั้งชื่อเรื่องว่า  “เรากำลังสู้ศึกครั้งใหญ่……”
ยังไงก็ไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึก เปลี่ยนแม่ทัพกลางสงคราม
เราควรสนับสนุนรัฐบาลให้ความร่วมมือบรรลุเป้าหมายชนะศึก พักความขัดแย้งทั้งหลายไว้ก่อน
แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องปิดปากสนิท ห้ามวิพากษ์วิจารณ์หรือเสนอแนะใดๆ …แต่ขอให้ทำอย่างสร้างสรร
ผมสนับสนุน ในการออกพรก.บริหารฯฉุกเฉิน สนับสนุนมาตรการเข้มงวดต่างๆที่จะต้องหยุดยั้งการแพร่ระบาดโรคให้ได้โดยเร็ว
ผมสนับสนุนให้ออกพรก.กู้เงินและเพิ่มงบประมาณฉุกเฉินอีก ไม่น้อยกว่า1 ล้านๆบาท (ไม่เกิน1.7ล้านล้านบาทหรือ 10%ของGDP)
โดยขอให้จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณพิเศษดังนี้
1. เพิ่มงบสาธารณสุขให้พอเพียง ทั้งสถานพยาบาล เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงงบจ้างบุคคลากรพิเศษ (แม้ต้องจ้างต้องเชิญหมอพยาบาลจากจีนมาเสริมถ้าจำเป็นก็ควรเริ่มเตรียมการครับ) ถ้ายังหยุดโรคไม่ได้ก็ไม่มีทางเปิดเศรษฐกิจใหม่ได้ครับ
2.งบข่วยเหลือดูแลประชาชนผู้ที่ต้องเดือดร้อนจากมาตรการต่างๆตลอดอายุของมาตรการ โดยเฉพาะผู้ที่ขาดรายได้พื้นฐานในการดำรงชีวิต(ที่ทำไปแล้วยังน้อยไปมาก และยังไม่ครอบคลุมครับ)
3.งบช่วยเหลือสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่หยุดชะงักจากผลของการระบาด และจากมาตรการของรัฐ(อย่าลืมว่ารัฐเป็นคนออกคำสั่งปิดเศรษฐกิจนะครับ)
4.งบเพื่อดูแลสภาพคล่องและช่วยเหลือให้ตลาดการเงินยังดำรงอยู่ได้ (ดูแลและrescueระบบโดยไม่ใช่อุ้มนายทุน)
ทั้งหมดนี่เพื่อฝ่าฟันทั้งวิกฤตโรคร้ายและวิกฤติเศรษฐกิจที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องทำเร็ว ทำมาก ทำให้ดีไว้ก่อน จะหลีกเลี่ยงหายนะ หรือไม่ก็ลดความเสียหายได้มากได้
สิงคโปร์ และสหรัฐประกาศมาตรการออกมา มีต้นทุนประมาณ10%ของGDPพอๆกัน
ไทยมีวินัยทางการคลังพอสมควรตลอดมา มีหนี้สาธารณะต่อGDPแค่42% เรายังมีศักยภาพเพียงพอที่จะใช้ทรัพยากรกลางได้อีกเยอะครับ (มีวินัยมาก็เพื่อการนี้แหละครับ)
ขอเพียงให้ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ก็แล้วกันนะครับ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ
ประเทศไทยต้องชนะ(ยามนี้ยอมตามท่านนายกครับ)