เช็กผลเลือกตั้ง นายก อบจ. 76 จังหวัด กกต.ประกาศแล้ว

ึคนเลือกตั้ง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรายชื่อ นายก อบจ 76 จังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ พัทลุง คว้าแชมป์ใช้สิทธิสูงสุด ปทุมธานี บัตรเสียน้อยที่สุด

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร หรือ อบจ. (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย

1.พัทลุง มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 78.04

2.ลำพูน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 77.86

3.นครนายก จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 75.79

4.สตูล จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 74.29

5.เชียงใหม่ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 71.95

สำหรับจังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.ปทุมธานี จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 2.94

2.นครปฐม จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.03

3.ภูเก็ต จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.12

4. พัทลุง จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.29

5.ร้อยเอ็ด จำนวนบัตรเสีย คิดเป็นร้อยละ 3.30

นอกจากนี้ กกต.ยังประกาศผู้ได้คะแนนสูงสุดไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้งนายกองค์ อบจ. ประกอบด้วย

1. จ.กระบี่ : นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล

2. จ.กาญจนบุรี : นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ

3. จ.กาฬสินธ์ : นายชานุวัฒน์ วรามิต

4.จ.กำแพงเพชร : นายสุนทร รัตนากร

5. จ.ขอนแก่น : นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

6.จ.จันทบุรี : นายธนภณ กิจกาญจน์

7. จ.ฉะเชิงเทรา : นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์

8. จ.ชลบุรี : นายวิทยา คุณปลื้ม

9. จ.ชัยนาท : นายอนุสรณ์ นาคาศัย

10.จ.ชัยภูมิ : นายอร่าม โล่ห์วีระ

11. จ.ชุมพร : นายนพพร อุสิทธิ์

12.จ.เชียงราย : นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

13. จ.เชียงใหม่ : นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร

14. จ.ตรัง : นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ

15. จ.ตราด : นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ

16 จ.ตาก : นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ

17. จ.นครนายก : นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์

18. จ.นครปฐม : นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์

19. จ.นครพนม : นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ

20. จ.นครราชสีมา : นางยลดา หวังศุภกิจโกศล

21 จ.นครศรีธรรมราช : นางกนกพร เดชเดโช

22 จ.นครสวรรค์ : พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์

23. จ.นนทบุรี : พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ24. จ.นราธิวาส : นายกูเซ็ง ยาวอะหะซัน

25. จ.น่าน : นายนพรัตน์ ถาวงศ์

26. จ.บึงกาฬ : นางแว่นฟ้า ทองศรี

27. จ.บุรีรัมย์ : นายภูษิต เล็กอุดากร

28. จ.ปทุมธานี : พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

29. จ.ประจวบคีรีขันธ์ : นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์

30. จ.ปราจีนบุรี : นายสุนทร วิลาวัลย์

31. จ.ปัตตานี : นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี

32. จ.พะเยา : นายอัครา พรหมเผ่า

33. จ.พระนครศรีอยุธยา : นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล

34. จ.พังงา : นายธราธิป ทองเจิม

35. จ.พัทลุง : นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

36. จ.พิจิตร : พันตำรวจเอก กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์

37. จ.พิษณุโลก : นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

38. จ.เพชรบุรี : นายชัยยะ อังกินันทน์

39. จ.เพชรบูรณ์ : นายอัครเดช ทองใจสด

40. จ.แพร่ : นายอนุวัธ วงศ์วรรณ

41. จ.ภูเก็ต : นายเรวัติ อารีรอบ

42.จ.มหาสารคาม : นางคมคาย อุดรพิมพ์

43.จ.มุกดาหาร : พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์

44. จ.แม่ฮ่องสอน : นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์

45. จ.ยโสธร : นายวิเชียร สมวงศ์

46. จ.ยะลา : นายมุขตาร์ มะทา

47. จ.ร้อยเอ็ด : นายเอกภาพ พลซื่อ

48. จ.ระนอง : นายธนกร บริสุทธิญาณี

49. จ.ระยอง : นายปิยะ ปิตุเตชะ

50. จ.ราชบุรี : นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

51. จ.ลพบุรี : นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช

52.จ.ลำปาง : นางสาวดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร

53.จ.ลำพูน : นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

54. จ.เลย : นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ

55. จ.ศรีษะเกษ : นายวิชิต ไตรสรณกุล

56. จ.สกลนคร : นายชูพงศ์ คำจวง

57. จ.สงขลา : นายไพเจน มากสุวรรณ์

58. จ.สตูล : นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์

59. จ.สมุทรปราการ : นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย

60. จ.สมุทรสงคราม : นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ

61. จสมุทรสาคร : นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์

62.จ.สระแก้ว : นางขวัญเรือน เทียนทอง

63.จ.สระบุรี : นายสัญญา บุญหลง

64. จ.สิงห์บุรี : นายศุภวัฒน์ เทียรถาวร

65.จ.สุโขทัย : นายมนู พุกประเสริฐ

66. จ.สุพรรณบุรี : นายบุญชู จันทร์สุวรรณ

67. จ.สุราษฎร์ธานี : นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว

68. จ.สุรินทร์ : นายพรชัย มุ่งเจริญพร

69. จ.หนองคาย : นายยุทธนา ศรีตะบุตร

70. จ.หนองบัวลำภู : นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์

71. จ.อ่างทอง : นายสุรเชษ นิ่มกุล

72. จ.อำนาจเจริญ : นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล

73. จ.อุดรธานี : นายวิเชียร ขาวขำ

74. จ.อุตรดิตถ์ : นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา

75. จ.อุทัยธานี : นายเผด็จ นุ้ยปรี

76. จ.อุบลราชธานี : นายกานต์ กัลป์ตินันท์

ทั้งนี้ สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถติดตามได้ที่สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมรับรองผลใน 30 วัน

ส่วนการประกาศรับรองผล ตามมาตรา 17 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดว่า หากการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตไม่มีเรื่องร้องเรียน กกต.สามารถประกาศรับรองผลได้ภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากพบว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านก็ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในไม่เกิน 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ