“เทอดพงษ์ ไชยนันทน์” นั่งประธานกรรมการปรองดองสมานฉันท์

คณะกรรมการสมานฉันท์ เลือก “เทอดพงษ์ ไชยนันทน์” ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นั่งประธานแบบไร้คู่แข่ง 

วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงจากข่าวสดว่า บรรยากาศจากที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งมีนายวันชัย วัฒนทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด เป็นประธานการประชุมชั่วคราว ว่า ตลอดการหารือกว่า 3 ชั่วโมง ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าว

ช่วงหนึ่งของการประชุม เกิดข้อถกเถียงเรื่องของการตั้งประธานคณะกรรมการ เพราะเดิมมีการตกลงกันว่า จะไม่เลือกตำแหน่งประธานกรรมการสมานฉันท์ รวมถึงตำแหน่งอื่น ๆ ในวันนี้ เนื่องจากต้องรอเลือกกรรมการสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คนก่อน

สุดท้ายมีการปรับเปลี่ยนเพราะถูกกรรมการบางคนท้วงติงว่าควรจะเลือกให้ครบในการประชุมนัดเเรก กรรมการท่านหนึ่งตั้งคำถามกับที่ประชุมว่า การประชุมนัดแรกควรเลือกประธานให้ชัดเจน ไม่ใช่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย เพราะสื่อมวลชนเขารอติดตามผลการประชุมอยู่

นอกจากนั้นยังมีรายงานว่า เนื่องจากกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี และ ส.ส.รัฐบาล จะไม่เสนอชื่อบุคคลเป็นประธานคณะกรรมการ แต่ในที่สุด เมื่อตกลงกันได้ที่ประชุมจึงมีมติเลือก นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นประธานคณะกรรมการ โดยไม่มีคู่แข่ง

Advertisment