ม็อบราษฎร บุกคลัง ยื่น 3 ข้อ เยียวยาถ้วนหน้า เส้นตาย 1 สัปดาห์

ม็อบราษฎร บุกคลัง ยื่น 3 ข้อ เยียวยาถ้วนหน้า เส้นตาย 1 สัปดาห์

ม็อบราษฎร บุกกระทรวงการคลัง ยื่น 3 ข้อ เยียวยาประชาชนถ้วนหน้า 3,500 บาท 3 เดือน ลดค่าน้ำ-ไฟ-เน็ต แจกจ่ายวัคซีนทั่วถึง ขีดเส้นตาย 1 สัปดาห์

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่กระทรวงการคลัง นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ นำกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตังเองว่า “ราษฎร” รวมตัวยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผ่านผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อทวงคืนงบประมาณจากกองทัพ สำหรับนำมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างถ้วนหน้า

นายภาณุพงศ์กล่าวว่า ได้นำจดหมายเปิดผนึกมายื่นถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ลดงบประมาณกองทัพกว่า 2 แสนล้านบาท เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างรุนแรง และรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยื่นข้อเสนอ 3 ข้อเรียกร้องเยียวยาโควิดแก่ประชาชน

“ประชาชนเข้าไม่ถึงโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 จำนวนมาก ซ้ำยังต้องแย่งชิงลงทะเบียน และยังขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตอกย้ำถึงความล้มเหลวของรัฐบาลโดยสิ้นเชิง จึงขอให้ลดงบประมาณที่เกินความจำเป็น ไม่เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ”

ข้อเสนอ 3 มาตรการเยียวยาโควิด

1. เยียวยาประชาชนอย่างถ้วนหน้าเท่าเทียม โดยให้รัฐเยียวยาประชาชนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ด้วยเงินรายได้พื้นฐานถ้วนหน้าเดือนละ 3,500 บาทเป็นเวลา 3 เดือน โดยมาตรการดังกล่าวจะใช้งบประมาณราว 525,000 ล้านบาท หากตัดลดและโยกย้ายงบที่ไม่จำเป็นข้างต้นรวมกับงบประมาณที่คงเหลือจาก พ. ร. ก.กู้เงินฯ ก็จะมีงบประมาณเพียงพอเยียวยาประชาชนได้ถ้วนหน้า

2. นำเข้าและกระจายวัดซีนโควิด-19 แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทันท่วงที พร้อมควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

3. ลดหรือช่วยอุดหนุนค่าครองชีพของประชาชน ทั้งค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโดยสารอย่างน้อยเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีการลดค่าเล่าเรียน พร้อมทั้งช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ด้วย