ทำประชามติรัฐธรรมนูญ 2 ครั้ง ใช้งบฯเท่าไหร่?

Photo by CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

เฉลย!ทำประชามติรัฐธรรมนูญ 2 ครั้ง ใช้งบฯเท่าไหร่? หลังศาลรัฐธรรมนู ลงมติว่า รัฐสภามีอำนาจหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติ 8 ต่อ 1 เห็นว่า รัฐสภามีอำนาจหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วลงประชามติอีกครั้ง รวมแล้วต้องมีการลงประชามติ จำนวน 2 ครั้ง ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองประธานกมธ.คนที่ 1 เป็นหัวหอกศึกษาปัญหาของรัฐธรรมนูญ 2560 เคยให้สัมภาษณ์ “ประชาชาติธุรกิจ” เรื่องโมเดลแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งนายไพบูลย์ได้เสนอไว้ 3 โมเดล ได้แก่

โมเดลที่ 1 รื้อทั้งฉบับ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่

โมเดลที่ 2 แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้น

โมเดลที่ 3 แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยใช้ช่องมาตรา 256 แต่ควรยกเว้นมาตรา 256 (8) ไม่แตะมาตราที่จะต้องทำประชามติ 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

โดยระหว่างการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้น นายไพบูลย์ ระบุว่า การทำประชามติแต่ละครั้ง ใช้เงินครั้งละ 3 พันล้านบาท

ดังนั้น หากมีการทำประชามติ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 พันล้านบาท หมายความว่าต้องใช้งบประมาณในการทำประชามติทั้งหมด 6 พันล้านบาท