ศาลยกคำร้อง “แกนนำราษฎร” อีกครั้ง หลังยื่นขอปล่อยตัว หวั่นไม่ปลอดภัยในเรือนจำ

แฟ้มภาพ

ศาลยกคำร้อง แกนนำราษฎร อีกครั้ง หลังยื่นขอปล่อยตัว หวั่นเกิดความไม่ปลอดภัยในเรือนจำ

วันที่ 16 มีนาคม มติชน รายงาน ศาลมีคำสั่งในคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ที่นายพริษฐ์ จำเลยที่ 1 ,3-7ในคดี อ.287/2564 คดีชุมนุมปักหมุดสนามหลวง โดยพิเคราะห์เเล้วมีคำสั่งในทำนองเดียวกันสรุปว่าให้ยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของจำเลยดังกล่าว โดยในส่วนของนายพริษฐ์ศาลเห็นว่าศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดแจ้งแล้ว กรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่1จะไปกระทำการในทำนองเดียวกัน กับคดีที่ถูกฟ้องหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีก จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

ส่วนที่นายพริษฐ์ได้ยื่นประกันตัว อ.286/2564 อีกสำนวนศาลเห็นว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดแจ้งแล้วกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 1 จะไปกระทำการในทำนองเดียวกันกับคดีที่ถูกฟ้องหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีก ส่วนที่ กล่าวอ้างว่าจำเลยอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต หากไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ไม่ใช่เหตุผลที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยขั่วคราว อีกทั้งศาลได้นัดไต่สวน เรื่องดังกล่าวไว้ในคดีอาญาหมายเลขดำ อ.287/2564เเล้วจึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนเเปลงคำสั่งเดิม

ส่วนคำร้อง ของนายอานนท์จำเลยที่ 2 ศาลเห็นว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดแจ้งแล้วกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่สอง จะไปกระทำการในทำนองเดียวกัน กับที่ถูกฟ้องหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีก ส่วนที่อ้างว่าจำเลยที่สองอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว มิใช่เหตุผลที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว อีกทั้งศาลได้นัดไต่สวนเรื่องดังกล่าวในคดีนี้แล้ว จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

ส่วนคำร้องที่มารดาของนายไชยอมร หรือเเอมมี่ จำเลยที่ 17 ในคดีหมายเลขดำ อ.287/2564 ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ด้วยนั้นศาลเห็นว่า จำเลยที่ 17 ถูกจับกุมได้ในคดีอื่น ขณะหลบหนีกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 17 จะหลบหนีหรือจะไปกระทำการในทำนองเดียวกันกับที่ถูกฟ้องหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีกจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ยกคำร้อง

Advertisment

ส่วนที่มารดาของนายไชยอมร ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวอีกสำนวนหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเผาพระบรมฉายาลักษณ์ อีกสำนวนหนึ่ง ศาลอาญาก็มีคำสั่งยกคำร้องเช่นกันโดยเห็นว่าศาลชั้นต้นศาลชั้นต้น มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาโดยแสดงเหตุผลโดยแสดงเหตุผลไว้อย่างชัดแจ้งแล้วกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือจะไปกระทำการในทำนองเดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นอีกถึงยังไม่มีเหตุสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม