เริ่มแล้ว! เกณฑ์ทหาร 2564 ฤดูกาลจับใบดำ-ใบแดง

เกณฑ์ทหาร
FILE PHOTO : MADAREE TOHLALA / AFP

 เริ่มแล้ว เกณฑ์ทหาร 2564 วันนี้ – 20 เมษายน ทบ. เปิดกว้างให้พลทหาร สมัครใจเลือกหน่วย-ตำแหน่งที่ตรงกับขีดความสามารถ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้เป็นวันแรกในการเลือกทหารกองประจำการใหม่ สำหรับชายไทย ที่มีอายุตั้งแต่ ที่มีอายุ 22-29 ปี ซึ่งเกิดปี 2535-2542 ตั้งแต่วันที่ 1-20 เม.ย. (เว้นวันที่ 6 เม.ย. 64 (วันจักรี) และวันที่ 12-15  เม.ย. 64 (วันสงกรานต์) โดยกำหนดให้ทหารกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกฯ วันละไม่เกิน 500  คน


กำหนดให้ใช้สถานที่การตรวจเลือกฯ ภายในหน่วยทหารเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ที่เหมาะสม มีลักษณะ โปร่ง โล่ง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามใช้สถานที่ที่เป็นห้องปรับอากาศ อีกทั้งกำหนดให้มีมาตรการควบคุม คัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรัสฯ อย่างเคร่งครัด

ก่อนหน้านี้ พ.อ.วีรยุทธ์ น้อมศิริ ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงตามเข้าคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 2564 ว่า ขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ กําหนดการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย โดยพิจารณาทั้งในด้านสถานที่ จํานวน ทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจเลือก และห้วงเวลาในการ ดําเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งเรื่องทัศนคติของผู้สมัครที่ต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

พร้อมให้คํานึงถึงมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กระบวนการตรวจเลือก จะต้องยังคงไว้ ซึ่งความยุติธรรมและโปร่งใส เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ามาเป็นทหาร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ