เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย พรหมเลิศ รวย 37.5 ล้าน

ฉัตรชัย พรหมณ์เลิศ บัญชีทรัพย์สิน
PRACHACHAT/Illustration/Bhattarada Manee

ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ปลัดฉิ่ง-ฉัตรชัย พรหมเลิศ-ภรรยา รวม 37.5 ล้านบาท ถือหุ้น การบินไทย 200 หุ้น ปืน 15 กระบอก

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีตลอดเวลาการดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐทุกสามปี พร้อมนางปฤถา พรหมเลิศ (สกุลเดิม อำมฤต) คู่สมรส ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท ดี ดี ออลล์ จำกัด รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 37,514,883.20 บาท แบ่งออกเป็น

ทรัพย์สินของนายฉัตรชัย (ผู้ยื่น) ประกอบด้วย เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝาก 4,132,559.95 บาท เงินลงทุน 512,062 บาท อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด 39,605 หุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด 11,000 หุ้น บมจ.การบินไทย 200 หุ้น บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ (DTCI) 200 หุ้น ยานพาหนะ 950,000 บาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA ALPHARD 1 คัน สิทธิและสัมปทาน 877,358 บาท

ทรัพย์สินอื่น 19,977,800 บาท ได้แก่ อาวุธปืน 15 กระบอก พระเครื่อง/วัตถุมงคล 34 รายการ นาฬิกาข้อมือ 1 เรือน สร้อยคอทองคำ 3 เส้น แหวนทองคำ 1 วง รวมทรัพย์สิน 27,449,779.95 บาท

ทรัพย์สินของนางปฤถา (คู่สมรส) ประกอบด้วย เงินสด 800,000 บาท เงินฝาก 2,448,957.25 บาท เงินลงทุน 2,000,000 บาท คือ บริษัท ดี ดี ออลล์ จำกัด 20,000 หุ้น ที่ดิน 1,400,000 บาท บริเวณคลองหกวาสายล่างฝั่งใต้ ลำลูกกา ปทุมธานี จำนวน 2 แปลง โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,687,146 บาท เป็นห้องชุดศรีวราแมนชั่น 1 และสาริน เพลส รวมจำนวน 2 หลัง

ทรัพย์สินอื่น 729,000 บาท ได้แก่ พระเครื่อง 1 รายการ สร้อยคอทองคำ 1 เส้น สร้อยคอทองคำพร้อมจี้รูปหัวใจ 1 เส้น แหวนหยกเรือนทองคำ 1 วง แหวนเพชร 1 วง นายฬิกาข้อมือ 2 เรือน รวมทรัพย์สิน 10,065,103.25 บาท

ทั้งนี้ นายฉัตรชัยและนางปฤถา มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายจำนวน 5 คน ได้แก่ 1.น.ส.ณัฏฐาพร พรหมเลิศ ทำงานอยู่ที่สถานเอกอัคราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว 2.นางชมภูนุช พรหมเลิศ ทำงานที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 3.ว่าที่ ร.ต.สถาพร พรหมเลิศ ทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4. ส.ต.ต.หญิง สุจิตรา พรหมเลิศ ทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ 5 ส.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ พรหมเลิศ ทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ขณะที่ แหล่งที่มาของรายได้ประจำตลอดปีของนายฉัตรชัย มาจากเงินเดือน 1,470,000 บาท ค่าตอบแทน 1,780,000 บาท เบี้ยประชุม-โบนัส 1,740,000 บาท ส่วนนางปฤถา เงินเดือน 414,000 บาท และเบี้ยประชุม-โบนัส 8,600 บาท