“ประยุทธ์” ปลุกใจ คนอยากยืนในโรงหนัง “ขอให้มีความกล้าหาญ”

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหม
PHOTO : ROYAL THAI GOVERNMENT /

“ประยุทธ์” ทำความเข้าใจเนื้อหา พร้อมแสดงความเป็นห่วง คนไม่ยืนในโรงฉายหนัง ขอให้มีความกล้า

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 โดยทั้งหมดร่วมกันร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” เพื่อปลุกใจและปลูกฝังความรักชาติรักแผ่นดิน

สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่น 64 มีทั้งสิ้นทั้ง 288 คน อาทิ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวบรรยาย “บทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” ช่วงแรกพูดถึงเพลงบ้านเกิดเมืองนอน ว่า ขอให้ทุกคนฟัง อ่านเนื้อร้อง คิดตาม และนำมาสร้างปัจจุบันให้ประเทศ ประชาชนและทุกส่วนงานมีความเข้มแข็ง มุ่งมั่นรักษาแผ่นดินหนึ่งเดียวที่มีอยู่ โดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่หลายคนอาจลืมไปคือ การที่ประเทศไทยยังรักษาความเป็นอิสระไว้ได้ ไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร ด้วยสติปัญญาของพระมหากษัตริย์ในอดีต และประเทศไทยก็ไม่มีความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้นมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ความสำคัญทั้งหมดอยากให้นำมาใช้ขับเคลื่อนตัวเองและสังคม ประเทศไทยจะเกิดความเข้มแข็ง ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันคือความเท่าเทียม ในเรื่องความเป็นธรรม รัฐบาลก็ดูแลความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยไปด้วย สิ่งนี้คือความเท่าเทียมและเป็นธรรม ขอให้ทำความเข้าใจกับ 2 คำนี้ว่าเรามีอะไรที่ดีอยู่แล้วในเรื่องการเป็นประชาธิปไตย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เรื่องการเมืองต้องเดินไปด้วยกัน และตนก็ต้องระมัดระวังเรื่องการให้ข่าว หากมีเรื่องสงสัยหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมให้สอบถามอดีตรัฐมนตรีทั้ง 2 คนได้ เนื่องจากเป็นคนมีความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว และถือเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของตนที่ผ่านมา


นายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายถึงนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 64 ถึงเรื่องการยืนในโรงภาพยนตร์ โดยระบุว่า เป็นห่วงคนที่อยากยืน แต่ไม่กล้ายืน จึงอยากขอทุกคนมีความกล้าหาญที่จะยืน พร้อมบอกอีกว่าทุกคนคงเข้าใจ ไม่ได้บังคับกัน