อัศวิน ผู้ว่า กทม. พ้นจากตำแหน่งวันไหน เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้ง ในรอบ 9 ปี

อัศวิน ขวัญเมือง จะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. เปิดไทม์ไลน์เข้าคูหาในรอบ 9 ปี ในเดือนพฤษภาคมนี้ 

การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคร ของคนเมืองกรุง ที่ถูกแช่แข็งมากว่า 9 ปี หลังการทำรัฐประหารเมื่อ 2557  กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลัง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงไทม์ไลน์ปฏิทินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อที่ประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ว่า คณะรัฐมนตรีจะนำเรื่องกรอบเวลาการเลือกตั้งมาหารือกันในเดือนมีนาคม พร้อมทั้งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (1 ก.พ.) ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้แจ้งให้ที่ประชุม ครม. รับทราบถึงกำหนดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่า ในเดือนมีนาคมจะแจ้งให้ ครม.รับทราบถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.อย่างเป็นทางการ

เมื่อเรื่องถึง ครม. และเห็นชอบแล้ว ถือว่าเข้าเกณฑ์ทางกฎหมาย ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง กทม. โดยอาจจะทำไปพร้อมกับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หลังจากนั้นเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่จะไปกำหนดวันเลือกตั้ง โดย กกต. จะทิ้งช่วงเวลา 2 เดือน

ส่วนสาเหตุที่ต้องแจ้งต่อ ครม. ในเดือนมีนาคม เนื่องจาก พล.อ.อนุพงษ์ แจ้งว่า ขณะนี้การประกาศผลเลือกตั้ง อบต. ยังไม่จบ และคาดว่าจะไปจบปลายเดือนกุมภาพันธ์ ประกอบกับการแบ่งเขตเลือกตั้งยังไม่เรียบร้อย ดังนั้นต้นเดือนมีนาคม กระทรวงมหาดไทยจะมาแจ้งให้ ครม. ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

นายวิษณุกล่าวอีกว่า เนื้อหาตามที่แจ้งไว้ต่อ ส.ว. จึงยังไม่เริ่มนับขั้นตอนดำเนินการ โดยจะเริ่มนับหนึ่งจากการรายงาน ครม. อย่างเป็นทางการเดือนมีนาคม และจะนับสอง เมื่อ กกต. ประกาศวันรับสมัครและวันเลือกตั้ง ที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ ในส่วนของ กทม.จะทำไปพร้อมกับการเลือก ส.ก. ส่วนการเลือกนายกเมืองพัทยา ทางกระทรวงมหาดไทยจะเสนอมาเช่นกัน แต่จะเป็นไปตามที่เสนอหรือไม่นั้น คงต้องพิจารณาอีกครั้งไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

มกราคม

  • พล.อ.อนพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งความคืบหน้าการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ต่อที่วุฒิสภา

มีนาคม

  • กระทรวงมหาดไทยนำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ประกาศการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.
  • เมื่อ ครม. เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบ
  • กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ตามที่ถูกกำหนดระยะเวลาในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

พฤษภาคม

  • คาดว่าประชาชนคนกรุงเทพฯได้เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่

อัศวินพ้นตำแหน่งเมื่อไร

ขณะที่ การดำรงตำแหน่งของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน ที่มาจากการแต่งตั้งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่งที่ 64/2559 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559

ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมทั้งแต่งตั้งพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการ กทม. เป็นผู้ว่าราชการ กทม.และให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เกิน 4 คนตามที่ผู้ว่าราชการ กทม. แต่งตั้งตามมาตรา 49 (3) และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. หรือ คสช.มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

ดังนั้น พล.อ.อัศวิน ขวัญเมือง จะพ้นจากตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

คุณสมบัติผู้ว่ากทม.

  • มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี
  • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง
  • คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

นอกจากนี้ ตามมาตรา 24 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อหน้าปลัด กรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครในระยะเวลาที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาพร้อมค่าธรรมเนียมคนละ 50,000 บาท


รวมถึงหลักฐานการสมัครและรูปถ่ายหรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเองขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร มีจำนวนตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนดและต้องปฏิบัติตามวิธีการ เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเมื่อปลัดกรุงเทพมหานครได้รับใบสมัครแล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ