ช่อ พรรณิการ์ ทำพาสปอร์ตได้ปกติ กต. ถอนชื่อจากบัญชีตรวจสอบสถานะ

พรรณิการ์ วานิช
พรรณิการ์ วานิช

กต. แจง ถอนชื่อ ช่อ พรรณิการ์ จากบัญชีตรวจสอบแล้ว

วันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างการประเทศ ชี้แจงกรณีมีข่าวการเพิกถอนหนังสือเดินทางของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช

ตามที่มีข่าวว่า น.ส.พรรณิการ์ วานิช ถูกเพิกถอนหนังสือเดินทางนั้น นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างการประเทศ ชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้1. กระทรวงการต่างประเทศมิได้ยกเลิกหนังสือเดินทางของ น.ส.พรรณิการ์ วานิช แต่อย่างใด หนังสือเดินทางของ น.ส.พรรณิการ์ ยังมีอายุใช้งานอยู่ เพียงแต่ใกล้หมดอายุ น.ส.พรรณิการ์จึงมาขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

2. การออก เพิกถอน ปฏิเสธ หรือยับยั้งหนังสือเดินทาง จะต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกรณีการปฏิเสธเลิกหนังสือเดินทางผู้ใด นั้น กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาว่า เข้าองค์ประกอบการปฏิเสธ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑ หรือข้อ ๒๓ หรือไม่ การจะปฏิเสธต้องเป็นไปตามเงื่อนไข อาทิ ข้อ ๒๑ (๑) ผู้ร้องมีหนังสือเดินทางประเภทเดียวกันที่ยังมีอายุใช้งานอยู่ หรือข้อ ๒๑ (๒) กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งว่าผู้ร้องกำลังรับโทษในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว หรือเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาที่มีหมายจับแล้ว ซึ่งศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเห็นว่าไม่ควรออกหนังสือเดินทางให้ หรือข้อ ๒๑ (๓) ผู้ร้องเป็นผู้ที่ศาลหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย สั่งห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาเรื่องการปฏิเสธ ยกเลิกหนังสือเดินทาง ผู้ใด ก็ต่อเมื่อศาลหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแจ้งมาให้พิจารณาเท่านั้น

3. น.ส.พรรณิการ์ เป็นผู้ที่ตำรวจ โดย สน.พญาไท มีหนังสือขอความร่วมมือให้ปฏิเสธ ยับยั้งคำขอหนังสือเดินทาง และยกเลิกหนังสือเดินทาง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วยังไม่ครบองค์ประกอบที่จะพิจารณาตามระเบียบหนังสือเดินทางฯ ได้ กระทรวงการต่างประเทศ จึงมิได้ยกเลิกหนังสือเดินทางของ น.ส.พรรณิการ์ เพียงแต่นำรายชื่อของ น.ส.พรรณิการ์ ไว้ในบัญชีผู้ที่ต้องตรวจสอบสถานะกับหน่วยงานที่แจ้งมาก่อนจึงจะให้ทำหนังสือเดินทางได้ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในกรณีลักษณะนี้ และกระทรวงการต่างประเทศก็กำลังจะมีหนังสือสอบถามไปยัง สน.พญาไท


4. ต่อมาเมื่อวันที่ 22 เม.ย. สน.พญาไท ได้ส่งหนังสือขอถอนคืนหนังสือให้พิจารณาเพิกถอนหนังสือเดินทางของ น.ส.พรรณิการ์ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้นำชื่อของ น.ส.พรรณิการ์ ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องตรวจสอบสถานะก่อน ดังนั้น น.ส.พรรณิการ์ จึงสามารถขอทำหนังสือเดินทางได้ตามปกติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ