ชัชชาตินำลิ่ว ชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หลังปิดหีบ 1 ชั่วโมง

ชัชชาติ นำลิ่ว ชนะเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. หลังปิดหีบ 1 ชั่วโมง

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 นำลิ่ว หลังปิดหีบนับคะแนน 1 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผลการนับคะแนนผู้ว่าฯ กทม. หลังปิดหีบ เวลา 18.06 นาฬิกา ผลคะแนน 5 อันดับ มีดังนี้

อันดับ 1 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เบอร์ 8 อิสระ 132,291 คะแนน

อันดับ 2 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เบอร์ 1 พรรคก้าวไกล ได้ 25,657 คะแนน

อันดับ 3 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เบอร์ 4 พรรคประชาธิปัตย์ ได้  24,473 คะแนน

อันดับ 4 นายสกลธี ภัททิยกุล เบอร์ 3 อิสระ ได้  21,906 คะแนน

อันดับ 5 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เบอร์ 6 อิสระ (กลุ่มรักษ์กรุงเทพ) ได้ 19,794 คะแนน

สำหรับการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย), สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์, อาสาสมัครพัฒนาการเมือง และคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร โดยการสนับสนุนจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และสื่อ 32 องค์กร และขับเคลื่อนแพลตฟอร์มรายงานผลโดย VIVE