เช็กผลเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม ส.ก. ใครชนะ เรียลไทม์

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (อย่างไม่เป็นทางการ) โดย “กรุงเทพมหานคร” 

เมื่อเวลา 01.15 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการ ครบ 100%

อันดับ 1 เบอร์ 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ สมัครในนามอิสระ 1,386,215 คะแนน
อันดับ 2 เบอร์ 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ 254,723 คะแนน
อันดับ 3 เบอร์ 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล 253,938 คะแนน
อันดับ 4 เบอร์ 3 นายสกลธี ภัททิยกุล สมัครในนามอิสระ 230,534 คะแนน
อันดับ 5 เบอร์ 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สมัครในนามอิสระ 214,805 คะแนน

อันดับ 6 เบอร์ 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมัครในนามอิสระ 79,009 คะแนน
อันดับ 7 เบอร์ 11 น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย 73,826 คะแนน
อันดับ 8 เบอร์ 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ สมัครในนามอิสระ 20,750 คะแนน
อันดับ 9 เบอร์ 2 พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล สมัครในนามอิสระ 19,859 คะแนน
อันดับ 10 เบอร์ 9 นางสาววัชรี วรรณศรี สมัครในนามอิสระ 8,280 คะแนน

อันดับ 11 เบอร์ 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต สมัครในนามอิสระ 3,247 คะแนน
อันดับ 12 เบอร์ 12 นายประยูร ครองยศ สมัครในนามอิสระ 2,219 คะแนน
อันดับ 13 เบอร์ 10 นายศุภชัย ตันติคมน์ สมัครในนามอิสระ 2,189 คะแนน
อันดับ 14 เบอร์ 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ สมัครในนามอิสระ 2,129 คะแนน
อันดับ 15 เบอร์ 22 นายวรัญชัย โชคชนะ สมัครในนามอิสระ 1,128 คะแนน

อันดับ 16 เบอร์ 14 นายธเนตร วงษา สมัครในนามอิสระ 1,094 คะแนน
อันดับ 17 เบอร์ 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์ สมัครในนามอิสระ 909 คะแนน
อันดับ 18 เบอร์ 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ สมัครในนามอิสระ 868 คะแนน
อันดับ 19 เบอร์ 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนา สมัครในนามอิสระ 813 คะแนน
อันดับ 20 เบอร์ 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ สมัครในนามอิสระ 757 คะแนน

อันดับ 21 เบอร์ 19 นายไกรเดช บุนนาค สมัครในนามอิสระ 636 คะแนน
อันดับ 22 เบอร์ 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที สมัครในนามอิสระ 574 คะแนน
อันดับ 23 เบอร์ 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ สมัครในนามอิสระ 558 คะแนน
อันดับ 24 เบอร์ 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม พรรคประชากรไทย 494 คะแนน
อันดับ 25 เบอร์ 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ สมัครในนามอิสระ 460 คะแนน

อันดับ 26 เบอร์ 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์ สมัครในนามอิสระ 432 คะแนน
อันดับ 27 เบอร์ 30 นายพงศา ชูแนม พรรคกรีน 424 คะแนน
อันดับ 28 เบอร์ 27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ สมัครในนามอิสระ 391 คะแนน
อันดับ 29 เบอร์ 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ สมัครในนามอิสระ 360 คะแนน
อันดับ 30 เบอร์ 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ สมัครในนามอิสระ 342 คะแนน

ทั้งนี้มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,817 หน่วย นับคะแนนแล้ว 6,817 หน่วย คิดเป็นร้อยละจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว 100

มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดของหน่วยที่นับแล้ว 4,402,948 คน ผู้มาใช้สิทธิของหน่วยที่นับแล้ว 2,673,696 คน คิดเป็นร้อยละผู้มาใช้สิทธิต่อจำนวนผู้มีสิทธิ 60.73 ร้อย

บัตรดี 2,561,447 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.80
บัตรเสีย 40,017 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.50 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 72,227 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.70

สรุปผลคะแนนเลือกตั้ง สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ผู้มาใช้สิทธิ 2,624,731 คน คิดเป็น 60.49% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 23.25 น.

  • พรรคเพื่อไทย 20 ที่นั่ง
  • พรรคก้าวไกล 14 ที่นั่ง
  • พรรคประชาธิปัตย์ 9 ที่นั่ง
  • พรรคไทยสร้างไทย 2 ที่นั่ง
  • พรรคพลังประชารัฐ 2 ที่นั่ง
  • อิสระ (กลุ่มรักษ์กรุงเทพ) 3 ที่นั่ง