สรุปคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 100% ที่ 2 สุชัชวีร์ เฉือน วิโรจน์ 785 คะแนน

สรุปคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 100% สุชัชวีร์ เฉือน วิโรจน์ 785 คะแนน ดร.เอ้ ไม่เบา ได้ที่ 2 ศึกผู้ว่าฯ กทม. เฉือน “วิโรจน์” จากก้าวไกล แค่ 785 แต้ม 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ นายวันชัย ใจกุศล และนายอภิชัย ทองประสม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯ กทม.อย่างไม่เป็นทางการ

ดังนี้ การเลือกตั้ง ส.ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 4,324,664 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,615,854 คน ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.49

ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 4,367,285 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,652,124 คน ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.73 หน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว 6,766 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 99.25

แบ่งเป็น บัตรดี จำนวน 2,540,810 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.80 บัตรเสีย จำนวน 39,665 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.50 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 71,644 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.70 เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ เขตทวีวัฒนา ร้อยละ 67.65 เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด คือ เขตดุสิต 45.82

ผลการนับคะแนนผู้ว่าฯ กทม. ไม่เป็นทางการ 100% เมื่อเวลา 00.45 น.  5 อันดับแรกดังนี้  

1.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุด 1,386,769 คะแนน 

2.นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 254,723 คะแนน

3.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล ได้ 253,938 คะแนน

4.นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระ ได้ 230,534 คะแนน

5.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ได้ 214,805 คะแนน