ประยุทธ์สั่งสำรวจพื้นที่แออัด กทม.-ปริมณฑล ห่วงไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

“ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ห่วงเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนบ่อนไก่ ถ.พระรามที่ 4  สั่งการ พม.-กทม. เร่งเยียวยา ผู้ประสบภัย มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ชุมชนแออัดทั่ว กทม.-ปริมณฑล วางแผนเผชิญเหตุภาวะฉุกเฉิน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว จึงมีความห่วงใยและฝากกำลังใจถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การดูแลเบื้องต้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) แล้ว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ เร่งสำรวจพื้นที่ชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบันให้ครอบคลุม พร้อมกับให้วางแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีพื้นที่เข้าถึงยาก ให้มีการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

“นายกรัฐมนตรีเน้นให้มีการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่ และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุสาธารณภัย ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย สำหรับกรณีผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใย”


“โดยได้สั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด ให้สำรวจและรับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อรัฐบาลจะได้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว