ก้าวสู่ปีที่ 46 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

ประชาชาติธุรกิจ” ก้าวสู่ปีที่ 46 บวงสรวง “ศาลพ่อปู่”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.09 น. ที่อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหาร นำโดย นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), นายปราปต์ บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดีย

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ, นายวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการอำนวยการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน, นายพัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์ กรรมการบริษัท และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (กิจกรรมและอีเวนต์ของประชาชาติธุรกิจ)

นางสาวชุมฉันท์ ชำนิประศาสน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, นายสันติ จิรพรพนิต บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, นางสาวสุดใจ ชาญชาตรีรัตน์ บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, นายชลิต กิติญาณทรัพย์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท งานดี จำกัด, นายนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด, นายสุลักษณ์ บุนปาน บรรณาธิการบริหารนิตยสารศิลปวัฒนธรรม

นางสกุณา ประยูรศุข ที่ปรึกษาศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน, นางสาวสุชาฎา ประพันธ์วงศ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน และคณะผู้บริหารเครือมติชน

ได้ทำพิธีบวงสรวงศาลพ่อปู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 46 ของหนังสือพิมพ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ในเครือมติชน