ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับให้โฮปเวลล์ชนะคดี รัฐชดใช้ 11,888 ล้านพร้อมดอกเบี้ย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 เมษายน ที่ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสูงสุด พิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองกลางให้บังคับคดีโฮปเวลล์ ชนะคดีตาม คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ภาครัฐจ่าย รวม 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่บริษัทได้ชำระเป็นค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ รฟท. ถึงก่อนวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 2,850 ล้านบาท รวมถึงเงินค่าออกหนังสือค้ำประกัน 38 ล้านบาท และเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับคดีถึงที่สุด คลิกอ่านรายละเอียด

Previous articleปี’61 ส่งเสริมลงทุนพุ่ง 1.12 แสน ล. “ภาคกลาง-EEC” ขึ้นแท่นโครงการ-มูลค่าสูง
Next articleหุ้นไทยผันผวนแดนบวก จับตาพุธนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคาะสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์