ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 50-90% มหาดไทยแจงประเภททรัพย์สิน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า รัฐบาลได้ประกาศเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป จากเดิมที่ผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องยื่นรายการชำระภาษีภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือน สิงหาคม 2563 แต่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ที่นำมาบังคับใช้แทน พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ยังถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายประเด็น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราที่เจ้าของทรัพย์สินต้องจ่ายนั้น ทำให้ผู้ครอบครองทรัพย์สินระดับเจ้าของห้างสรรพสินค้า ห้างร้านต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ลดอัตราภาษีลงถึงร้อยละ 90 ส่วนประชาชนผู้ครอบครองทรัพย์สินบางพื้นที่ต้องจ่ายเพิ่ม 10 เท่า ตามรายงานผลการศึกษาของ “คณะกรรมาธิการ (กมธ.) กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร”

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> เปิดไส้ในภาษีที่ดินอุ้มเจ้าสัว ชาวบ้านอ่วมจ่ายเพิ่ม 10 เท่า

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ทำข้อมูลชี้แจงรายละเอียดของการจ่ายภาษีที่มีอัตราการลดลงตั้งแต่ 50-90 %

สาระสำคัญของ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ได้ลดภาษีร้อย 90 ประกอบด้วย

1.อสังหาริมทรัพย์รอการขาย (NPA) ของสถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมาย (ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้กรรมสิทธิ์)

2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

– โครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรม ตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน (ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตจัดสรร)

– อาคารชุดตามกฎหมายอาคารชุด (ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง)

– นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายนิคมอุตสาหกรรม (ไม่เกิน 3 ปีนับแต่ได้รับอนุญาตจัดตั้ง)

3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด กฎหมายนิคมอุตสาหกรรมฯ แล้ว แต่ยังไม่ได้ขาย (Stock) (ไม่เกิน 12 มี.ค. 2564)

Advertisement

4.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) ลานจอดอากาศ (Apron)

5.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับที่เป็นทางพิเศษ/ทางหลวงสัมปทาน

6.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งใช้ในกิจการของสถานอุดมศึกษา/โรงเรียน (ในระบบ/สอนศาสนา/ตาดีกา/ปอเนาะ) เฉพาะตามที่ระบุในตราสารจัดตั้ง

7.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเฉพาะเพื่อการดังนี้

– การเล่นกีฬาตามชนิดที่ กกท. กำหนดให้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมได้

– สวนสัตว์ตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

– สวนสนุกที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร

– ที่จอดรถของ รฟม. สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า

– ที่ดินที่เป็นลานจอดรถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างที่ได้ลดภาษีร้อย 50 ประกอบด้วย

1.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ซึ่งใช้เป็นบ้านหลังหลัก (จดทะเบียนรับโอนมรดกก่อน 13 มีนาคม 2562)

2.ที่ตั้งโรงผลิตไฟฟ้า/โรงผลิตไฟฟ้า และที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า

3.เขื่อนและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเขื่อนที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า