12 มาตรการนิติฯบ้าน-คอนโด คู่มือต่อกร New Wave โควิด

ถอดโมเดลบริหารจัดการนิติบุคคลบ้านจัดสรร-คอนโดมิเนียม

งานนี้ต้องปรบมือรัว ๆ ให้ “สมศรี เตชะไกรศรี” เอ็มดี LPP-บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือ LPN ปัจจุบันบริหารนิติบุคคลที่อยู่อาศัย 200 โครงการ จำนวนคนพักอาศัย 300,000 คน ที่เป็นลูกบ้าน-เจ้าของร่วม ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”

เริ่มต้นกันด้วยแนวทาง “D-M-H-T-T ได้แก่ distancing, mask wearing, hand washing, testing, Thai Chana” ของกระทรวงสาธารณสุข มาใช้ในการกำหนดมาตรการเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับสมาชิกในชุมชน จากนั้นตกผลึกออกมาเป็น 12 มาตรการ ดังนี้

1.การแบ่งทีมงานบริหารจัดการ ให้ดูแลชุมชนได้ตลอด 24 ชั่วโมงใน 7 วัน โดยลดความเสี่ยงการติดเชื้อของทีมงาน เพื่อไม่ให้การบริการสะดุด

2.การบริหารจัดการพัสดุ โดยมีการคัดแยก ตรวจสอบ และส่งมอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในชุมชน

3.การคัดกรองผู้เข้าโครงการอย่างเข้มงวด ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน จัดทางเข้า-ออกให้เหลือทางเดียว ขึ้นทะเบียนผู้เข้าพักอาศัยรายใหม่

4.การบริหารพื้นที่ส่วนกลาง โดยควบคุมหรืองดให้บริการในพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาด อาทิ พื้นที่สันทนาการ สระว่ายน้ำ ควบคุมพื้นที่ในการใช้ลิฟต์โดยสาร เพิ่มจุดที่นั่งเพื่อเว้นระยะห่าง และทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทุก 1 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อในชุมชน

5.การลดการสัมผัสในการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยการเปิด application LPN Bill Payment เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเงินสดทั้งธนบัตรและเหรียญ

Advertisement

6.การรับ-ส่งอาหารและสิ่งของ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับรับ-ส่งอาหารในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เว้นระยะห่างระหว่างผู้ส่งอาหารและผู้พักอาศัย เตรียมน้ำยาทำความสะอาดไว้บริการ

7.การคัดแยกขยะปนเปื้อน โดยเพิ่มถังขยะติดเชื้อเพื่อใช้สำหรับทิ้งขยะปนเปื้อน อาทิ หน้ากากอนามัย จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขยะติดเชื้อ ก่อนนำไปทิ้งที่ถังรอพักขยะส่วนกลาง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

8.การเว้นระยะห่าง (social distancing) จัดพื้นที่ในสำนักงานนิติบุคคล โดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และทุกพื้นที่ในชุมชน ให้การบริหารจัดการปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย

9.มาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัย เน้นทำความสะอาดลิฟต์โดยสารและจุดสัมผัสต่าง ๆ ทุก 1 ชั่วโมง ทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ในพื้นที่ส่วนกลางทุก 2 ชั่วโมง ทำความสะอาดคีย์การ์ด บัตรผู้เข้ามาในโครงการ (visitor) และบัตรวางหน้ารถทุกครั้งที่มีการใช้งาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

10.การฉีดพ่นเพื่อกำจัดเชื้อไวรัส จัดให้มีการฉีดพ่นและเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลาง กรณีที่พบผู้พักอาศัยติดเชื้อจะมีการจัดการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องชุดที่ผู้ติดเชื้อพักอาศัย และบริเวณโดยรอบ

11.การบริหารการสื่อสารภายในชุมชน มีการประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ LPN Connect ให้เจ้าของร่วมได้รับทราบความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภาพรวมและภายในชุมชน

และ 12.การกำหนดระเบียบและการปฏิบัติตัวของพนักงานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ทั้งเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ และการดูแลพื้นที่ส่วนกลางอย่างเข้มงวดเพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ของชุมชน รวมถึงจัดให้มีระเบียบ ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมตามสถานการณ์อย่างเหมาะสมทันเวลา

นอกจากนี้ LPP ได้ออกแบบการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีระบบสั่งการแบบ call tree เพื่อให้การสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี “ทีมฉุกเฉิน” กรณีพบผู้ติดเชื้อในชุมชน จะดำเนินการควบคุมพื้นที่เสี่ยง ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ เข้มงวดในการตรวจสอบผู้ที่เข้าในอาคารทุกคน ตรวจสอบเส้นทาง (time line) 7-14 วัน และแจ้งเจ้าของร่วมรับทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโครงการ