ครม.เคาะป้ายทะเบียนรถพิเศษ ใส่ชื่อคนได้ ราคาเริ่ม 1 ล้าน

รถยนต์
Photo by Mladen ANTONOV / AFP

ครม.อนุมัติหลักการแก้กฎกระทรวงให้แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน “ขนส่ง”ยันปี 64 นี้ ได้ใช้แน่ สนองนโยบาย ”ศักดิ์สยาม“

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่..) พ.ศ. …. หรือการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

เปิดสเปกรถ

เป็นการกำหนดให้ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลขได้ เพื่อนำลักษณะแผ่นป้ายดังกล่าวและหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการของประชาชนออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีการกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จะแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 1 ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 2 และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่ 2 เป็นตัวอักษรแสดงชื่อจังหวัด

ส่งกฤษฎีกาตรวจร่าง

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากที่ประชุม ครม.เห็นชอบแล้ว จะส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างดังกล่าว คาดจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ

“ในทางคู่ขนาน กรมจะเตรียมร่างระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อประกอบกฎกระทรวงดังกล่าวด้วย ซึ่งคาดว่าการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลได้ภายในปี 2564 นี้แน่นอน”

ออกป้ายพิเศษ 1 ล้านบาท/ป้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแก้กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น

โดยวางวิธีการไว้ว่า เจ้าของรถทั้งบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถแบบพิเศษเป็นการเฉพาะ สามารถเปิดหมวดป้ายทะเบียนใหม่ได้เอง เพื่อใช้แทนหมวดอักษรเดิม ซึ่งจะใช้เป็นชื่อห้างร้าน บริษัท หรือตัวอักษรที่ชอบ เป็นชื่อเฉพาะได้ และยังสามารถเลือกหมวดตัวเลขต่อท้ายได้เองด้วยว่าต้องการเลขอะไร สามารถเสนอจองซื้อกับกรมการขนส่งทางบกได้เลย โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำไว้ที่ 1 ล้านบาท/ป้ายทะเบียน

Advertisement