ปี 65 เปิดใช้ Terminal ใหม่ “สนามบินขอนแก่น” ทย.เร่งก่อสร้าง-ประมูลพื้นที่พาณิชย์

ปี 65 เปิดใช้ Terminal ใหม่ “สนามบินขอนแก่น” กรมท่าอากาศยานเร่งก่อสร้าง-ประมูลพื้นที่พาณิชย์

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่นการก่อสร้างมีความคืบหน้า 81.28% (ณ 31 ส.ค. 2564) สามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี

นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่เพิ่มอีก 1 หลัง จากเดิม 5 ชั้น รองรับการจอดรถยนต์ได้ 450 คัน เป็นอาคาร 7 ชั้น จอดรถยนต์ได้ 552 คัน รวมเป็น 1,002 คัน กำหนดแล้วเสร็จในต้นปี 2565

ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่อาคารหลังใหม่นั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเปิดประมูลพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์อาคารใหม่ เพื่อหาผู้ประกอบการต่าง ๆ ดังนี้ 1.ผู้ประกอบการสายการบินที่ประกอบธุรกิจห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร 2.ผู้ประกอบการธุรกิจการธนาคาร (ตู้ ATM) 3.ผู้ประกอบการร้านอาหารว่าง ประเภทรายย่อย และประเภททั่วไป 4.ผู้ประกอบการร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทรายย่อย และประเภททั่วไป และ 5.ผู้ประกอบการศูนย์อาหาร ประเภททั่วไป

โดยกรมท่าอากาศยาน ใช้แนวทางการจัดพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป 70% และผู้ประกอบการรายย่อย (SME) รัฐวิสาหกิจชุมชน 30% โดยมีราคาขายสินค้าไม่แตกต่างจากราคาในท้องตลาด สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการเปิดให้ใช้บริการอาคารที่พักท่าอากาศยานขอนแก่นหลังใหม่ในต้นปี 2565 นี้


ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้มีการติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ และเตรียมแผนในการเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)