“พาณิชย์-DITP”ชวนผู้ประกอบการสมัครร่วมงาน Thailand Week Roadshow 2023 เจาะเมืองรองอินเดีย

พาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจบุกเจาะตลาดเมืองรอง เมืองอาห์เมดาบัด และเมืองสุรัต ของอินเดีย สมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Week Roadshow 2023 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 และ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเปิดตัวสินค้าและบริการไทยเข้าสู่ตลาดอินเดีย เปิดยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 มกราคม 2566

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยเพื่อผลักดันและขยายการส่งออกสินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพ จึงได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Thailand Week Roadshow 2023 ณ เมืองอาห์เมดาบัด (Ahmedabad) และเมืองสุรัต (Surat) รัฐคุชราต (Gujarat) สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 25–27 กุมภาพันธ์ 2566 ตามลำดับ เพื่อผลักดันการขยายการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทยเข้าสู่ตลาดเมืองรองที่มีศักยภาพของอินเดีย

ทั้งนี้ รัฐคุชราตตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของอินเดีย จัดว่าเป็นรัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของอินเดีย โดยเฉพาะเมืองอาห์เมดาบัดและเมืองสุรัต ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของรัฐคุชราตนั้น ประชาชนมีกำลังซื้อสูง แต่ในปัจจุบันพบว่าสินค้าไทยที่วางจำหน่ายในเมืองดังกล่าว ยังมีไม่มากนัก จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจและการส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทยเข้าสู่ตลาดเมืองรองใหม่ ๆ ของอินเดียดังเช่นรัฐคุชราต

สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ กำหนดจัดคูหาแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย โดยมีสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (มังสวิรัติ) ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน อาหารสัตว์เลี้ยง แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องใช้สำนักงาน วัสดุก่อสร้าง ไม้ยางพารา และธุรกิจบริการ และยังมีคูหาประชาสัมพันธ์ของกรมฯ ตลอดจนกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมงานอีกด้วย

นายภูสิตกล่าวว่า ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว กรมฯ จะรับผิดชอบการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าออกแบบตกแต่งสถานที่และคูหามาตรฐาน และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยผู้ประกอบการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า ค่าธรรมเนียม/ภาษี ค่าตรวจลงตรา (Visa) ค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

“กรมฯขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ณ เมืองอาห์เมดาบัด และเมืองสุรัต รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย พิจารณาสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้ที่ https://drive.ditp.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 โทร 02-507-8225, 02-507-8209 ในวันและเวลาราชการ”นายภูสิตกล่าว