กฟผ. ร่วมกับ กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย แก้ไขปัญหา PM2.5 อย่างยั่งยืน

กฟผ. ร่วมกับ กทม. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกิจกรรม Action Day PM2.5 BKK “กทม. ชวนภาคีขยับเรื่อง ฝุ่นเมือง ด้วยกัน” จัดขึ้นโดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศร่วมกัน และเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่ง กฟผ. ได้รับมอบเกียรติบัตรเครือข่าย Earth Hour ที่ร่วมเป็นหนึ่งในพลังความร่วมมือลดฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านโครงการ “Earth Month ร่วมลดฝุ่นละออง PM2.5” พร้อมกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวน 44 องค์กร ที่มุ่งมั่นร่วมลดปริมาณฝุ่นละอองจากการเดินทาง และการใช้ยานพาหนะ และป้องกันสุขภาพของประชาชน โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่ผ่านมา ณ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กฟผ. มุ่งมั่นดำเนินภารกิจต่าง ๆ ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมขับเคลื่อนมาตรการเพื่อร่วมลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อาทิ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในองค์กร ด้วยรถบัสไฟฟ้าบริการพนักงาน และจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในภารกิจ กฟผ. รวมทั้งขยายผลสู่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างในพื้นที่อำเภอบางกรวย การติดตั้งและให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า Elex by EGAT ร่วมกับพันธมิตรในเครือข่าย EleXA 95 แห่ง การติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและตรวจสอบผ่านแอพพลิเคชั่น Sensor for All รวมเครือข่าย 1,262 จุดทั่วประเทศ การพัฒนานวัตกรรมต้นไม้ฟอกอากาศ (city tree) รวมถึงนโยบายการทำงาน Work From Anywhere เพื่อลดการเดินทาง เป็นต้น