เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) ร่วมประชุมปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์

เบบี้แอนด์มัม

เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) ร่วมประชุมปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งเพจ Babyandmom.co.th  ที่ปรึกษาเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เข้าร่วมการประชุมปรึกษาด้านวิชาการ และงานวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้มีบุตรยากที่ติดตามทางเพจและเป็นแนวทางในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก โดยมีคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ

ได้แก่ ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ (ที่ 1 จากซ้าย) , รศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ (ที่ 2 จากซ้าย), รศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์(ที่ 3 จากซ้าย), ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ  รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ที่ 6 จากซ้าย), รศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ที่ 7 จากซ้าย), รศ.ดร.ฐิติกา กิจพิพิธ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ (ที่ 8 จากซ้าย), ดร.สาวิตรี ดือราแม อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา (ที่ 9 จากซ้าย) และ รศ.ดร.จงดี บูรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (ที่ 10 จากซ้าย) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Advertisement